Pacjenci ośrodka rehabilitacji neurologicznej NORMAN, to osoby zarówno po udarach krwotocznych jak i niedokrwiennych. Przez ponad 30 lat działalności naszej placówki mieliśmy styczność z pacjentami w przeróżnym stanie zdrowia. Od pacjentów przyjeżdżających do nas już jako osoby chodzące, które chcą poprawić jakość chodu, po osoby, które w ogóle jeszcze nie przyjmują pozycji stojącej, nie wspominając…

Mózg jest źródłem naszej tożsamości, intelektu i emocji. Jego skomplikowana sieć połączeń neuronowych pozwala nam myśleć, czuć, tworzyć i komunikować się. Co jednak w przypadku, gdy dojdzie do jego uszkodzenia? Oto krótki przewodnik po obszarach mózgu oraz deficytach powstałych w skutek ich uszkodzenia w wyniku udaru niedokrwiennego. Płaty czołowe – skutki uszkodzenia Płat czołowy odgrywa…

Udar niedokrwienny mózgu powoduje niedotlenienie tych obszarów mózgu, do których dopływ krwi został zablokowany. Struktury te, pozbawione niezbędnych do przetrwania składników odżywczych i tlenu, mogą ulec nieodwracalnym uszkodzeniom. W wielu przypadkach są to regiony mózgu związane z regulacją emocji i nastroju, takie jak ciało migdałowate, hipokamp czy przednia część płata czołowego. Uszkodzenie struktur w tych…

Udar mózgu jest jednym z najbardziej niepokojących zdarzeń medycznych. Szybkie rozpoznanie i natychmiastowa reakcja mogą być kluczowe dla uratowania życia i zmniejszenia długotrwałych powikłań. Jak rozpoznać udar mózgu oraz jak odpowiednio zareagować jeśli zauważysz symptomy udaru u kogoś? Dowiesz się tego z poniższego tekstu. Mimo, że temat jest dość powszechny, warto go propagować i wielokrotnie…

Uraz rdzenia kręgowego (spinal cord injury, SCI) i udar rdzenia kręgowego (spinal cord stroke), to dwa różne zdarzenia medyczne. Różnice między urazem rdzenia, a udarem rdzenia kręgowego. Uraz rdzenia kręgowego (spinal cord injury): jest to mechaniczne uszkodzenie rdzenia kręgowego, które wynika najczęściej z urazu fizycznego, takiego jak wypadek samochodowy, upadek, uraz sportowy itp. W wyniku…

Rehabilitacja logopedyczna po udarze mózgu – poradnik dla opiekuna pacjenta z afazją – ćwiczenia logopedyczne po udarze. mgr Kamila Jastrzębska logopeda, oligofrenopedagog, diagnosta, terapeuta pedagogiczny oraz neuroterapeuta EEG biofeedback (Ośrodek Norman Koszalin) Krok pierwszy – zrozumienie choroby. Bezradność, chaos, załamanie, bezsilność, tak najczęściej rodziny pacjentów po udarze opisują początek swej drogi w poszukiwaniu pomocy. Dezinformacja…

Fizjoterapeuta neurologiczny, to jeden z niezastąpionych zawodów w rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Jednak jak każda grupa zawodowa, również fizjoterapeuci popełniają różnego rodzaju błędy. Cześć z nich nie ma wpływu na proces rehabilitacji, a część wpływa znacznie. Zacznijmy od wyjaśnienia; czym jest błąd fizjoterapeuty. Czy jest to popełnienie błędu, który spowalnia terapię? Nie. stanowczo, nie…

Zaskakującym zjawiskiem jest często spotykana u osób starszych znakomita pamięć dotycząca sytuacji, miejsc i zdarzeń sprzed wielu, wielu, lat. Jednocześnie dziwić potrafi to, że osoby te nie pamiętają sytuacji, które miały miejsce przed chwilą. Jest to poniekąd naturalne. Inaczej przedstawia się sprawa utraty pamięci w kontekście udaru udar mózgu.  Co oznacza utrata pamięci po udarze mózgu?…

Choroby towarzyszące mają bardzo duży wpływ na przebieg rehabilitacji, w szczególności po przebytym udarze mózgu. Wynika to z ograniczenia zakresu pracy fizjoterapeuty z pacjentem. Wszystko jednak zależy od rodzaju chorób współistniejących oraz ich stadium zaawansowania. Schorzenia współtowarzyszące można podzielić na dwie grupy: pierwotne (występujące i zdiagnozowane przed udarem), wtórne (powstałe po udarze będące jego wynikiem, następstwem);…

Udar mózgu: schorzenie, wyrok, koniec normalnego życia. To trzy słowa, które podczas terapii najczęściej słyszy terapeuta od rodziny dotkniętej neurologicznym zaburzeniem. Pacjenci rozpoczynający rehabilitacje poudarową oczekują, że skutki udaru ustąpią szybko, bezboleśnie i po pierwszej terapii. Tak się jednak nie dzieje, a rekonwalescencja poudarowa to proces pełen nie tylko sukcesów, ale także błędów popełnianych przez…

Rozpoczęcie rehabilitacji jest możliwe tylko jeśli stan pacjenta będzie uznany za stabilny. Mam tu na myśli brak bezpośredniego zagrożenia życia. Sam proces usprawniania pacjenta różni się w zależności od tego, czy doszło do udaru niedokrwiennego, czy krwotocznego. Istnieje także szereg innych czynników, które mają bezpośredni wpływ na postępowanie terapeutyczne. Czynniki, które mają wpływ na postępowanie…

„Czasami chciałbym obciąć rękę, bo tylko przeszkadza. Jest jak kłoda. Martwa i nic nie robi.” W praktyce często spotykam się z takim stwierdzeniem, wtedy pytam pacjenta „co się stanie jak już ją obetnie?”- najczęstsza odpowiedź – „będzie po problemie”. W neuroterapii bardzo trudno jest oszacować, ile jeszcze  można wypracować. Istnieją jednak naukowe potwierdzenia faktu, że…

Specjalistyczny turnus rehabilitacyjny dla pacjentów po udarze mózgu. Turnus rehabilitacyjny po udarze mózgu powinien charakteryzować się maksymalnym ukierunkowaniem na powrót utraconych funkcji. W Polsce pod pojęciem „turnus rehabilitacyjny” kryją się różnego rodzaju usługi, w tym pobyty rehabilitacyjno-opiekuńcze, rehabilitacyjno-wypoczynkowe oraz turnusy specjalistyczne. Specjalistyczny turnus rehabilitacyjny dedykowany pacjentom po udarze krwotocznym (wylewie) oraz udarze niedokrwiennym, to rehabilitacja,…

Udar niedokrwienny wg. definicji Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) to: „a clinical syndrome consisting of rapidly developing clinical signs of focal (or global in case of coma) disturbance of cerebral function lasting more than 24 hours or leading to death with no apparent cause other than a vascular origin.” Udar niedokrwienny mózgu…

Decyzja o wyborze prywatnego ośrodka rehabilitacji po udarze powinna być podjęta na podstawie kilku czynników. Są to m.in. specjalizacja placówki, specjalizacja fizjoterapeutów, doświadczenie i wykształcenie specjalistów. Ważną kwestią są również opinie pacjentów, którzy korzystali z konkretnej placówki. Każdy chce jak najlepiej dla bliskiej osoby dotkniętej udarem. Tym bardziej istotne jest, aby decydując się na prywatny…

Udar mózgu według wielu źródeł (łac. insultus, ictus, apoplexia cerebri) oraz zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia  jest zespołem objawów klinicznych charakteryzujących się nagłym wystąpieniem ogniskowego, miejscowego, a czasem uogólnionego zaburzenia czynności pracy mózgowia, którego objawy czynnościowe utrzymują się dłużej niż 24 godziny i nie posiadają innej przyczyny niż naczyniowa. U dzieci udar mózgu występuje…

Biofeedback to skrót od ang. słów „biologiczne sprzężenie zwrotne” . Jest to nowoczesna metoda mająca na celu usprawnienie pracy mózgu. Urządzenie początkowo wykorzystywane było przez inżynierów Agencji Kosmicznej NASA do ćwiczeń z astronautami i pilotami nad poprawą koncentracji uwagi w trudnych warunkach oraz umiejętności efektywnego działania mimo silnego stresu. Po kilku latach okazało się, że…

Niedowład czy też porażenie kończyny górnej, to jeden z najczęstszych problemów ograniczających samodzielność u pacjentów po udarze mózgu. Ręka spełnia funkcje czuciowe, chwytne, manipulacyjne, obronne oraz ma zastosowanie w utrzymaniu równowagi, wobec tego: ile czasu potrzeba, aby te funkcje ręki wróciły oraz kiedy bezpośrednio dotknięta kończyna „pomoże” przy czesaniu włosów, albo kiedy będzie współpracować z…

Skutki udaru dotykają różnych sfer funkcjonowania człowieka – motorycznej, poznawczej, ale też emocjonalnej i społecznej. Zaburzenia emocjonalne po udarze z jednej strony mogą wynikać z uszkodzenia niektórych struktur mózgu odpowiedzialnych za kontrolę powstawania i wyrażania emocji. Z drugiej strony mogą być reakcją na nagłą utratę zdrowia i trudności z adaptacją do nowej sytuacji. Najczęstszymi zmianami…

Terapia wisceralna (trzewna) – to działanie technikami manualnymi na organy wewnętrzne – wątrobę, jelita, nerki, płuca itd. Terapia wisceralna ma na celu: normalizację ruchliwości, usunięcie napięć i zastojów w jamie brzusznej, klatce piersiowej i miednicy, w celu przywrócenia pozycji narządów, rozluźnienia ich ścian i komórek, przywrócenia przestrzeni dla prawidłowego funkcjonowania związanych z całym układem struktur…

Afazja to utrata zdolności do rozumienia i tworzenia wypowiedzi na skutek uszkodzenia struktur mózgowych. Zaburzeniom tym mogą towarzyszyć trudności w czytaniu (aleksja), pisaniu (agrafia), liczeniu (akalkulia) i inne deficyty neuropsychologiczne, takie jak trudności w rozpoznawaniu bodźców (agnozja), zaburzenia planowania i realizowania ruchów dowolnych (apraksja), problemy z zapamiętywaniem (amnezja) i zaburzenia innych funkcji poznawczych. Skutkiem uszkodzenia…

Rehabilitacja poszpitalna w pewnym momencie się kończy. Niestety u większości pacjentów na tym etapie pozostają deficyty neurologiczne – zarówno ruchowe, jak i psychologiczne, które wymagają podjęcia konkretnych działań, a mianowicie rozpoczęcia profesjonalnej rehabilitacji neurologicznej. Na początku lekarze ratują życie, później po wypisie ze szpitala pacjent i rodzina pacjenta najczęściej zdani są na samych siebie. Tutaj…

„Serduszko chcieli wyjąć…już dziecka nie mam.” – takie informacje dotarły do Mamy Basi, niedługo po tym, jak jej 27 letnia córka doznała udaru mózgu. Stało się to na ulicy, na mieście, zaraz po tym, jak Basia zaprowadziła dwójkę swoich dzieci (wówczas 3 i 6 lat) do przedszkola. W wyniku udaru utraciła możliwość chodzenia i mówienia….

Rehabilitacja po udarze powinna być aktywowana jak najszybciej. Aby ten proces mógł być uruchomiony, warunkiem są unormowane wszelkie parametry życiowe. Decyzję w sprawie rozpoczęcia rehabilitacji podejmuje lekarz. Szybkie wdrożenie rehabilitacji lepiej aktywizuje pacjenta w jego dalszym usprawnianiu, wpływa także pozytywnie na motywację do dalszej pracy nad sobą. Jednym z podstawowych celów szybkiego usprawniania jest także…

Wiele osób, które doznały udaru musi zmagać się z bardzo silnymi dolegliwościami bólowymi. Ból po udarze mózgu ma wpływ na codziennie funkcjonowanie pacjenta i sprawia, że rehabilitacja staje się niekiedy cierpieniem. W aspekcie udarów mózgu występuje bardzo szeroki kontekst rodzajów bólu wiążący się z uszkodzeniami konkretnych obszarów mózgu. Udar krwotoczny podpajęczynówkowy powstaje wtedy, kiedy krew…

Często rodzina staje przed dylematem kto powinien zająć się pacjentem po udarze, po jego powrocie do domu. Tu stajemy się bezradni. Brak zwykłego kontaktu, bezbronność i brak niektórych funkcji ruchowych u pacjentów powodują nerwowość, zmieszanie i poczucie niemocy u opiekunów. Nikt nie jest na to przygotowany – udar to rzecz nagła i dopiero po jego…

W sytuacji idealnej osoba z udarem lub jej bliscy znają jego objawy i wiedzą, jak na nie zareagować, co pozwala choremu trafić do szpitala w ciągu pierwszych trzech godzin po wystąpieniu udaru. Niestety sytuacja idealna rzadko ma miejsce, a każda sekunda bez pomocy działa na niekorzyść poszkodowanego. Często właśnie bywa tak, że symptomy udaru są…

Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN)  najczęściej powstają w wyniku udaru mózgu, stanów zapalnych struktur mózgowych, nowotworów, doznanego urazu czaszkowo-mózgowego, bywają również elementem stwardnienia rozsianego lub choroby Parkinsona. Każda półkula mózgowa nadzoruje i kontroluje aktywność przeciwległej strony ciała. Uszkodzenie jednej strony mózgu niesie za sobą upośledzenie przeciwległej strony ciała, czyli lewa oddziałuje na prawą stronę ciała…

Efekty rehabilitacji po udarze mózgu z wykorzystaniem oryginalnego urządzenia wspomagającego terapię PAJĄK. Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego po udarze mózgu: 1 miesiąc. Pacjent po 2 udarach niedokrwiennych mózgu. ———————— SPRAWDŹ PROGRAM REHABILITACJI PO UDARZE MÓZGU. ————————

Mówiąc o skutkach udaru mózgu najczęściej mamy na myśli ograniczenia motoryczne (niedowłady) oraz zaburzenia mowy (afazje). W przypadku wymienionych zaburzeń istnieje w Polsce stosunkowo szeroki dostęp do różnych form rehabilitacji. Osoba po udarze kierowana jest do logopedy, w celu poprawy funkcji komunikacyjnych, wiele jest też możliwości poprawy funkcji ruchowych (turnusy rehabilitacyjne lub indywidualna praca z…

Pacjent rehabilitowany po wylewie w ośrodku rehabilitacyjnym NORMAN w Koszalinie

Rehabilitacja po wylewie jest stwierdzeniem potocznym, które w codziennej nomenklaturze przyjęło się używać w kontekście udaru mózgu. Jak wiadomo, udar mózgu może być krwotoczny oraz niedokrwienny. To właśnie ten pierwszy jest poważniejszy w skutkach i charakteryzuje się większą śmiertelnością. Jednak, tak jak w przypadku udaru niedokrwiennego, szybka pomoc i specjalistyczna opieka są szansą na odzyskanie całkowitej lub…

Większość leków jest przeciwwskazana w okresie ciąży. Jak w związku z tym radzić sobie z bólem, w sposób inny niż farmakologiczny? Na tego typu problemy zaradzić może wykwalifikowany fizjoterapeuta specjalizujący się w terapii kobiet w ciąży. Ból kręgosłupa w ciąży doskwiera większości kobiet. Na szczęście jest kilka posobów na to, aby sobie z nim poradzić:…

Rehabilitacja po udarze niedokrwiennym

Rehabilitacja po udarze niedokrwiennym mózgu w znakomitej większości przypadków może przynieść pozytywne rezultaty. Aby zmaksymalizować szanse na zniwelowanie deficytów spowodowanych udarem, osoby szukające pomocy dla swoich bliskich powinny zwrócić uwagę na kilka aspektów. Wcześnie zorganizowana, profesjonalna rehabilitacja po udarze niedokrwiennym mózgu, to klucz do sukcesu w powrocie do zdrowia bliskiej osoby. Profesjonalna rehabilitacja w kontekście przywracania sprawności…

„Niby gumki, a tak wielka sprawa załatwiona.” – stwierdził jeden z Profesorów podczas pracy dyplomowej dyrektora naszej placówki – Normana Łozińskiego. Sukces jednego człowieka stał się sukcesem w rehabilitacji osób z całego świata. Setki usprawnionych PACJENTÓW, to zasługa nie tyle samego PAJĄKA, co połączenia wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów z oryginalnym urządzeniem. Z wywiadu dla telewizji…

Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia i tak powinien być traktowany. Pacjent powinien zostać objęty kompleksową opieką interdyscyplinarnego zespołu ściśle ze sobą współpracującego. W jego skład powinien wchodzić lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta zajęciowy oraz psycholog kliniczny (neuropsycholog). Program terapeutyczny powinien być ustalany zależnie od technik terapeutycznych, jakimi zespół dysponuje, ich intensywnością oraz czasem trwania…

Niezwykle ważnym aspektem postępowania terapeutyczno – pielęgnacyjnego po udarze, jest zapobieganie odleżynom oraz wygórowanym, niepożądanym odruchom poprzez odpowiednie pozycje ułożeniowe pacjenta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pacjentów leżących i nieprzytomnych przed dłuższy okres czasu. Warto zapoznać się z pozycjami ułożeniowymi oraz ich zastosowaniem. Pozycje ułożeniowe stosuje się, aby ograniczyć miejscową martwicę tkanek, spowodowaną ograniczeniem…

PORADNIK OPIEKUNA - faza ostra - Część 1

Udar mózgu bywa nagłą i wielką tragedią, której konsekwencje potrafią całkowicie odmienić życie nie tylko bezpośrednio poszkodowanego, ale także całej jego najbliższej rodziny. Poważny udar, charakteryzujący się wieloma rozległymi deficytami, może wprowadzić bliskich pacjenta w olbrzymią dezorientację co do sposobu opieki nad osobą nim dotkniętą. Dostępne informacje są często sprzeczne i trudno dostępne. Zdarza się…

Gipsowanie ( Rehabilitacja dzieci ) – Alternatywa dla operacji chirurgicznych spastyczności. Podczas specjalistycznych turnusów usprawniających w Centrum Norman istnieje możliwość rehabilitacji spastyki kończyn poprzez gipsowanie. Jest to „bezkrwawa”, a zarazem bardzo skuteczna alternatywa dla operacji chirurgicznych. Efekty rehabilitacji widoczne są na filmie.

W dniach od 7 kwietnia do 26 maja odbędzie się „I Koszaliński Program Profilaktyki i Terapii Kobiet w Ciąży”, którego celem jest pokazanie przyszłym Mamom tego, że ciąża nie musi oznaczać bólu. Aż do Dnia Matki, w koszalińskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Norman, zapraszamy na zupełnie bezpłatne wizyty dla kobiet w ciąży. Konsultacje udzielane będą przez…

TVP2 o rehabilitacji w Centrum Norman

Norman Łoziński – wynalazca i konstruktor urządzenia PAJĄK, które dzięki skuteczności terapii zyskało ogromną popularność na całym świecie, w programie Telewizji Polskiej „Pytanie na Śniadanie” wyjaśnia kwestię „Nowej drogi w rehabilitacji”.

Mgr fizjoterapii Ewa Słoma w audycji dla Rada Koszalin wyjaśnia jak spać zdrowo, w odpowiedniej pozycji, jakie pozycje są szkodliwe dla kręgosłupa oraz to, czy materac ma wpływ na Twój kręgosłup.

Mgr fizjoterapii Ewa Słoma w audycji dla Rada Koszalin doradza jaki masaż na jaką „okazję” będzie dla Ciebie najlepszy. Masaż kijami bambusowami, masaż kamieniami, masaż relaksacyjny a może masaż leczniczy?

Mgr fizjoterapii Ewa Słoma w audycji dla Rada Koszalin wyjaśnia jaki wpływ na kręgosłup ma praca siedząca, a także nieprawidłowe wykonywanie czynności życia codziennego. Dowiecie się także co jest potrzebne, aby zadbać o kręgosłup.

mgr fizjoterapii Ewa Słoma, która przyjmuje pacjentów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej NORMAN w Koszalinie prezentuje, w jaki sposób „wygina” się kręgosłup podczas nieprawidłowych pozycji siedzących. Więcej o fizjoterapeutce Ewie Słoma pod tym adresem: PROFIL MGR FIZJOTERAPII EWA SŁOMA

Według syna naszej pacjentki, który udzielił wywiadu dla Radia Koszalin, państwowa służba zdrowia umożliwia rehabilitację tym osobom, które lepiej rokują na powrót do zdrowia. Niepełnosprawni po udarze mózgu, u których wymagana jest długotrwała rehabilitacja skazani muszą działać na własną rękę.

Syn kobiety po udarze mózgu z niedowładem czterokończynowym wypowiada się dla Radia Koszalin na temat rehabilitacji Mamy, o tym jak trudne były początki, co daje rehabilitacja oraz jak to wygląda z perspektywy czasu. Specjalistyczny turnus usprawniający odbywa się w naszym Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym NORMAN w Koszalinie.

Radio Koszalin w rozmowie z synem pacjentki rehabilitowanej w Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym NORMAN w Koszalinie, który opowiada o tym, jak oczami rodziny pacjenta wygląda wsparcie dla osoby rehabilitowanej.

Małgosia po udarze w wieku 36 lat

Żona doznała udaru mózgu w wieku 36 lat. Nasze życie straciło kolory i legło w gruzach w ułamku sekundy. Dobrze się odżywiała, jadła regularnie, pracowała odkąd skończyła szkołę, nigdy nie paliła, nigdy nie narzekała na zdrowie. Prędzej ja bym siebie widział na jej miejscu. –  mówił w rozmowie z nami Mąż Pani Małgorzaty, która rehabilitowana…

Każdy człowiek potrzebuje ruchu, od początku naszego życia, aż po ostatni dzień. Wszyscy chcielibyśmy sprawnie funkcjonować do ostatnich chwil. Ruch jest najlepszym lekarstwem na większość dolegliwości, oraz receptą na zdrowe i szczęśliwe starzenie się, z zachowaną optymalną sprawnością ciała i umysłu. Nie jest możliwe zdrowe życie bez ruchu. Należy pamiętać, że niezależnie czy czujemy się…

Kobieta w ciąży Masaż

Czy dozwolony jest masaż kobiety w ciąży? Hasło „masaż w ciąży” cały czas budzi wiele pytań i kontrowersji. Dotyczy to nie tylko ogółu społeczeństwa, ale często także personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, a nawet fizjoterapeutów czy masażystów. Dzieje się tak, ponieważ utarło się przekonanie, iż ciąża jest przeciwskazaniem do większości zabiegów leczniczych, a wśród nich także…

Page 1 of 21 2

ZOZ NORMAN 1993-2024 © Copyright

Ta witryna zapisuje pliki cookies. Jeżeli się z tym nie zgadzasz opuść ją. Polityka prywatności