TYMO® – rehabilitacja równowagi dla pacjentów ze schodzeniami neurologicznymi z wykorzystaniem posturograficznej platformy balansowej.

Platforma balansowa TYMO® umożliwia przeprowadzanie testów posturograficznych oraz rehabilitację zaburzeń równowagi u osób ze schorzeniami neurologicznymi. Pacjenci Ośrodka Rehabilitacji Neurologicznej NORMAN mają możliwość skorzystania ze specjalistycznej terapii układu równowagi poprzez statyczne i dynamiczne badania, a także dedykowane konkretnemu pacjentowi ćwiczenia.

Rozkład masy ciała, balans, koordynacja ruchowa, poczucie ciała w przestrzeni – analiza tych parametrów oraz uwzględnienie ich w procesie rehabilitacji przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania możliwości pacjenta, ale przede wszystkim dostosowania metod terapii adekwatnie do aktualnego stanu zdrowia.

Reedukacja chodu i poprawa jego jakości, to kluczowe elementy kompleksowej rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, u których funkcje motoryczne zostały ograniczone. TYMO® umożliwia obiektywną ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta oraz osiągniętego progresu w rehabilitacji. Dzięki temu nauka chodu, np. u pacjentów po udarze mózgu, przebiega efektywniej.

Utrzymywanie równowagi uzależnione jest od prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli postawy, utrzymywania środka ciężkości ciała, przeciwdziałania destabilizacji postawy poprzez czynniki zewnętrzne. Dla przykładu, u chorych po udarze mózgu, obok ograniczonych funkcji ruchowych i poznawczych, często występują zaburzenia równowagi, co powoduje niepewność, lęk i utrudnia prowadzenie rehabilitacji ruchowej.

Platforma TYMO® urozmaica program ćwiczeń i angażuje pacjenta bardziej niż tradycyjne formy rehabilitacji.

Tymo Tyromotion