Specjalistyczna rehabilitacja neurologiczna dla pacjentów z deficytami powstałymi w skutego operacji guzów mózgu.

Operacja guza mózgu, to często wydarzenie nagłe i dramatyczne zarówno dla pacjenta jak i najbliższej rodziny. W większości przypadków, osoby po interwencji chirurgicznej wymagają zaawansowanej opieki medycznej oraz odpowiedniego programu rehabilitacji. Często po operacji guza mózgu dochodzi do różnego rodzaju deficytów poznawczych i motorycznych. Kluczową rolę w powrocie do zdrowia odgrywa specjalistyczna rehabilitacja, dzięki której jest szansa na odzyskanie utraconych funkcji.

Znaczenie rehabilitacji neurologicznej w procesie leczenia deficytów po operacji guza mózgu

Rehabilitacja neurologiczna po operacji guza mózgu jest niezbędna w celu zmaksymalizowania szans na odzyskanie zdrowia i samodzielności. Zabieg operacyjny ratuje życie, ale może spowodować, co dzieje się niestety bardzo często, różnorodne deficyty funkcjonalne, w zależności od lokalizacji i rozmiaru guza, a także obszaru mózgu, w którym się znajduje. Tutaj z pomocą przychodzą specjaliści, którzy mają wykształcenie i doświadczenie pozwalające na pracę z tego typu pacjentami. W Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej NORMAN prowadzimy dedykowane pacjentom programy rehabilitacji po operacjach guzów mózgu.


ZAREZERWUJ SPECJALISTYCZY PROGRAM REHABILITACJI DLA PACJENTÓW PO OPERACJI GUZA MÓZGU


Indywidualnie dostosowane plany rehabilitacji

Każdy pacjent po operacji guza mózgu jest unikalny, z własnym, indywidualnym zakresem deficytów i potrzeb. Fundamentem skutecznej rehabilitacji są precyzyjnie dostosowane programy terapeutyczne, które muszą być poprzedzone oceną stanu funkcjonalnego pacjenta, a także wskazań i przeciwwskazań do konkretnych procedur rehabilitacyjnych. Dopiero na tej podstawie istnieje możliwość ustalenia indywidualnego planu rehabilitacji dla konkretnego pacjenta. W ośrodku NORMAN przystępujemy do pracy po przeprowadzeniu różnego rodzaju testów funkcjonalnych, mających na celu ustalenie potrzeb pacjenta, a także po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną.

Przykładowy zakres rehabilitacji, które może być różny dla każdego pacjenta to:

 • pionizacja i reedukacja chodu
 • praca skoncentrowana na powrocie funkcji kończyny górnej
 • praca skoncentrowana na poprawie siły mięśniowej i zakresu ruchów
 • praca skoncentrowana na poprawie koordynacji ruchowej i równowagi
 • ćwiczenia pomagające w powrocie do codziennych aktywności i samodzielności
 • rehabilitacja neurologopedyczna jeżeli występują problemy z mową
 • rehabilitacja funkcji poznawczych jeśli zostały zaburzone

To bardzo ogólny zakres i wyłącznie namiastka działań, ponieważ tak jak wspomnieliśmy wcześniej, każdy pacjent jest unikalny i wymaga unikalnego podejścia oraz stosowanych metod i procedur adekwatnych do jego stanu zdrowia oraz możliwości na czas przyjazdu na turnus rehabilitacyjny.

W Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej NORMAN jesteśmy przygotowani technicznie i merytorycznie do pracy z tego typu deficytami neurologicznymi. Już ponad 30 lat prowadzimy specjalistyczne programy rehabilitacji neurologicznej, które pomogły tysiącom pacjentów z całego świata.

Trwa wczytywanie

Guzy mózgu mogą rozwijać się w różnych lokalizacjach mózgu, a ich położenie ma kluczowe znaczenie dla rodzaju objawów i potencjalnych deficytów, które mogą wystąpić po operacji. Oto niektóre z najczęstszych lokalizacji guzów mózgu oraz potencjalne deficyty związane z ich operacją:

Guzy płata czołowego

Lokalizacja: Przednia część mózgu.

Potencjalne deficyty:

 • Zmiany w osobowości i zachowaniu
 • Problemy z planowaniem i organizacją
 • Trudności w formułowaniu i wykonywaniu sekwencji ruchowych
 • Problemy z mową (jeśli guz dotyczy lewej półkuli mózgu u osób praworęcznych)

Guzy płata skroniowego

Lokalizacja: środkowa część mózgu, po bokach.

Potencjalne deficyty:

 • Problemy z pamięcią
 • Trudności w rozumieniu mowy lub w jej produkcji
 • Zaburzenia słuchowe lub halucynacje słuchowe
 • Zmiany emocjonalne

Guzy płata ciemieniowego

Lokalizacja: górna środkowa część mózgu, za płatem czołowym.

Potencjalne deficyty:

 • Problemy z przetwarzaniem informacji sensorycznych
 • Trudności z koordynacją ruchową i orientacją przestrzenną
 • Problemy z czytaniem, pisaniem i liczeniem
 • Niezdolność do rozpoznawania przedmiotów przez dotyk (astereognozja)

Guzy płata potylicznego

Lokalizacja: tylna część mózgu.

Potencjalne deficyty:

 • Problemy ze wzrokiem, takie jak ubytki w polu widzenia
 • Trudności z rozpoznawaniem kształtów, kolorów, twarzy lub miejsc
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej

Guzy móżdżku

Lokalizacja: dolna, tylna część mózgu, pod płatami potylicznymi.

Potencjalne deficyty:

 • Zaburzenia równowagi i koordynacji
 • Drżenie ruchowe
 • Problemy z precyzyjnymi ruchami

Guzy pnia mózgu

Lokalizacja: baza mózgu, łącząca mózgowie z rdzeniem kręgowym.

Potencjalne deficyty:

 • Trudności z kontrolą funkcji życiowych (oddychanie, tętno)
 • Problemy z połykaniem
 • Zaburzenia równowagi i koordynacji
 • Słabość lub paraliż kończyn

Operacja guza mózgu w każdej z tych lokalizacji niesie ryzyko specyficznych deficytów, w zależności od tego, jakie obszary mózgu są zaangażowane i jak blisko kluczowych struktur mózgu guz się znajduje.