Co to jest udar niedokrwienny?

Udar niedokrwienny wg. definicji Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) to:

„a clinical syndrome consisting of rapidly developing clinical signs of focal (or global in case of coma) disturbance of cerebral function lasting more than 24 hours or leading to death with no apparent cause other than a vascular origin.”

Udar niedokrwienny mózgu w wolnym tłumaczeniu to schorzenie, które charakteryzuje się nagłym wystąpieniem klinicznych objawów ogniskowych lub globalnych, które utrzymują się dłużej niż 24 godziny lub prowadzą bezpośrednio do zgonu i wynikają z przyczyn naczyniowych.

Zaznaczyć trzeba, że jest to definicja wspólna dla udaru niedokrwiennego oraz krwotocznego. W związku z brakiem zróżnicowania udarów mózgu w definicji WHO, a tym bardziej jego podtypów, wprowadzone do praktyki zostały klasyfikacje kliniczne oraz patofizjologiczne.

————————

SPRAWDŹ PROGRAM REHABILITACJI PO UDARZE MÓZGU.

————————

Udar niedokrwienny – klasyfikacja.

Najpopularniejsza klasyfikacja niedokrwiennych udarów mózgu wynika z projektu Oxfordshire (Oxfordshire Community Stroke Project Classification – OCSP). Według niej udar niedokrwienny mózgu dzieli się na:

 1. Udar zatokowy;
 2. Udar obejmujący cały przedni obszar unaczynienia mózgu;
 3. Udar obejmujący część przedniego obszaru unaczynienia mózgu;
 4. Obszar obejmujący tylny (kręgowo- podstawny) obszar unaczynienia mózgu.

Udar niedokrwienny – symptomy

 1. Asymetria w obrębie twarzy objawiająca się opadniętym kącikiem ust.
 2. Bełkotliwa mowa.
 3. Problem z uśmiechnięciem się.
 4. Problemy z równowagą.

Udar niedokrwienny – najczęstsze deficyty powstałe w konsekwencji udaru niedokrwiennego.

 1. Porażenie lub niedowład kończyn.
 2. Spastyczne napięcie mięśni.
 3. Zaburzenia czucia.
 4. Zaburzenia mowy.
 5. Zaburzenia widzenia.

Udar niedokrwienny – czynniki ryzyka udaru mózgu.

Niemodyfikowalne Modyfikowalne
Podeszły wiek 

(ryzyko rośnie wraz z wiekiem)

Status społeczny, tj. zawód, dochód, styl życia

(potwierdzone powiązanie niskiego statusu socjoekonomicznego z podwyższonym ryzykiem udaru mózgu)

Płeć męska 

(statystycznie większe ryzyko udaru)

Otyłość

(pośrednio zwiększa ryzyko udaru poprzez m.in. nadciśnienie tętnicze i cukrzycę)

Grupa etniczna 

(rasa czarna – statystycznie 2x większe ryzyko wystąpienia pierwszego udaru)

Niska aktywność fizyczna lub jej brak
Predyspozycje genetyczne 

(2x większe ryzyko udaru w przypadku posiadania członka rodziny, który miał udar przed 65 r.ż. – w pierwszym stopniu pokrewieństwa)

Palenie wyrobów tytoniowych

(2x większe ryzyko udaru niedokrwiennego u osób palących)

Nadmierne spożywanie alkoholu

(większe ryzyko udaru wynikające ze zwiększenia ciśnienia krwi, miażdżycy, migotania przedsionków)

Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

(wysoka zależność między udarem mózgu, a nadciśnieniem tętniczym)

Cukrzyca

(od 2 do 6x większe ryzyko udaru mózgu w przypadku cukrzycy typu 2)

Cholesterol(podwyższony poziom cholesterolu zwiększa ryzyko udaru mózgu)
Przebyte udary mózgu lub TIA(duże ryzyko udaru mózgu w ciągu następnych kliku dni po przebytym TIA – przemijającego ataku niedokrwiennego)
Miażdżyca tętnic

(bezpośrednia przyczyna udaru mózgu)

Migotanie przedsionków

(zwiększa ryzyko pierwszego udaru mózgu o 5% rocznie i o 12% rocznie dla drugiego udaru u osób po 60 r.ż.)

Wady serca

————————

SPRAWDŹ PROGRAM REHABILITACJI PO UDARZE MÓZGU.

————————

ZOZ NORMAN 1993-2024 © Copyright

Ta witryna zapisuje pliki cookies. Jeżeli się z tym nie zgadzasz opuść ją. Polityka prywatności