Biofeedback to skrót od ang. słów „biologiczne sprzężenie zwrotne” . Jest to nowoczesna metoda mająca na celu usprawnienie pracy mózgu. Urządzenie początkowo wykorzystywane było przez inżynierów Agencji Kosmicznej NASA do ćwiczeń z astronautami i pilotami nad poprawą koncentracji uwagi w trudnych warunkach oraz umiejętności efektywnego działania mimo silnego stresu. Po kilku latach okazało się, że biofeedback jest bardzo pomocny w walce z wieloma deficytami psychicznymi i sprawdza się ono jako narzędzie do treningów terapeutycznych. Dziś w sprzęt do prowadzenia takich sesji wyposażonych jest wiele szpitali oraz ośrodków terapii, a biofeedback jako metoda terapeutyczna wpisana została do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych.

————————

SPRAWDŹ PROGRAM REHABILITACJI PO UDARZE MÓZGU.

————————

Dla kogo przeznaczona jest ta metoda?

Terapia biofeedback znajduje zastosowanie w następujących przypadkach:

Zaburzenia neurologiczne:

– urazy mózgu

– stany po udarze mózgu

– migrenowe bóle głowy

Zaburzenia psychiatryczne:

– anoreksja, bulimia

– depresja

– nerwice

– pobudzenie psychoruchowe

– schizofrenia, psychozy

– uzależnienia, m. in.: alkoholowe

Zaburzenia psychologiczne:

– ADHD

– autyzm

– dysleksja, dysgrafia

– zaburzenia snu

– zaburzenia koncentracji uwagi

– zaburzenia pamięci

Metoda biofeedback jest również kierowana do osób zdrowych w celu:

– polepszenia pamięci

– poprawy koncentracji uwagi

– zmniejszenia napięcia emocjonalnego

– zwiększenia odporności na stres

– panowania nad emocjami

– poprawa samokontroli

– zwiększenie efektywności w pracy

Jak wygląda trening Biofeedback?

Przed treningiem

Przed treningiem wskazane jest, aby nie spożywać napojów mających w składzie kofeinę (np. kawa czy napoje energetyzujące).

Początek sesji biofeedback

Sesja biofeedback rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem i/lub jego opiekunem, którego celem jest zebranie jak największej ilości istotnych dla prowadzenia terapii informacji.

Kolejny etap

Kolejnym etapem jest przymocowanie elektrod, dzięki którym dokonać możemy pomiaru EEG. Odczyt dokonywany jest podczas trzech aktywności mózgu – przy oczach otwartych, oczach zamkniętych oraz podczas koncentracji uwagi. Wyniki diagnozy zostają przedstawione i omówione przez terapeutę.

————————

SPRAWDŹ PROGRAM REHABILITACJI PO UDARZE MÓZGU.

————————

Sesja właściwa

Sesja właściwa – polega na trenowaniu pożądanego stanu np. koncentracji uwagi za pośrednictwem informacji zwrotnej, przedstawionej w formie wykresu, animacji, filmu czy też gry. Sesja dostosowana jest do indywidualnych zainteresowań pacjenta, dzięki czemu treningi są mocno spersonalizowane, co czyni je bardziej atrakcyjne. Kontrolując pracę własnego mózgu pacjent uczy się jak osiągać właściwy zakres fal. Osiągnięcie pożądanego stanu jest bezpośrednio nagradzane przez program, a dzięki temu mózg optymalizuje swoją pracę dążąc do kolejnych nagród.

Nasz mózg emituje fale różnej częstotliwości, aby dokonać ich podziału nadano im nazwy liter alfabetu greckiego. Za pomocą diagnozy EEG biofeedback możemy stworzyć mapę aktywności biologicznej naszego mózgu a dzięki temu sprawdzić, która z fal jest zbyt niska, a która przekracza normy diagnostyczne. Nie ma ,,dobrych” i ,,złych” fal mózgowych, każda z nich związana jest z inną czynnością czy stanem. Często fale porównywane są z biegami w samochodzie, gdyż tak jak podczas nauki jazdy, uczymy się dostosowywać bieg do aktywności silnika, tak zadaniem treningów biofeedback jest nauczyć pacjenta świadomej zmiany częstotliwości fal.

Kluczowy dla tej metody jest fakt, iż jest ona całkowicie bezinwazyjna. Pacjent na podstawie informacji zwrotnej – będącej wynikiem przetworzonego na wykres, dźwięk lub film, pomiaru EEG – uczy się doskonalenia pracy swojego mózgu. Dzięki jego plastyczności możliwe jest dokonywanie trwałych zmian w obrębie synaps i sieci nerwowych.

Autor: Kamila Jastrzębska

ZOZ NORMAN 1993-2024 © Copyright

Ta witryna zapisuje pliki cookies. Jeżeli się z tym nie zgadzasz opuść ją. Polityka prywatności