Specjalistyczna rehabilitacja po udarze mózgu – stacjonarnie lub ambulatoryjnie.

rehabilitacja po udarze mózguW ośrodku rehabilitacji neurologicznej Norman prowadzimy specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne dedykowane pacjentom po przebytym udarze mózgu – krwotocznym i niedokrwiennym. Rehabilitujemy pacjentów w różnym stanie zdrowia. Są to osoby zarówno leżące jak i poruszające się samodzielnie. Nie dyskwalifikujemy ze względu na rozległość udaru i poziom trudności rehabilitacji. Jesteśmy przygotowani technicznie i merytorycznie do przebrnięcia z pacjentem całego procesu rehabilitacji – od stanu leżącego do wyjścia z ośrodka na własnych nogach. Na turnusy rehabilitacyjne kwalifikujemy pacjentów karmionych dojelitowo (PEG) oraz z zaburzeniami połykania (dysfagia), pacjentów cewnikowanych i osoby z epilepsją.

Zajmujemy się trudnymi przypadkami, które często są odrzucane przez inne placówki. Nasze ponad 30 letnie doświadczenie pozwala nam na pracę nie tylko z osobami po rozległych udarach, ale także obciążonymi różnego rodzaju chorobami towarzyszącymi. Wypracowana na przestrzeni 3 dekad metodologia pracy z pacjentami podwyższonego ryzyka pozwala nam pracować skutecznie i przede wszystkim bezpiecznie.

Dla pacjentów z zaburzeniami poznawczymi takimi jak zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, otępienie, zaburzenia postrzegania, świadczymy rehabilitację neurologopedyczą. Pracujemy także w zakresie przywrócenia lub udoskonalenia funkcji mowy z pacjentami z afazją ekspresyjną, ruchową, motoryczną, impresyjną, czuciową, sensoryczną oraz afazją mieszaną (czuciowo-ruchową).

DOTKNIJ TUTAJ, BY ZADZWONIĆ DO NAS

lub przewiń niżej, by dowiedzieć się więcej.

Opinie pacjentów

Specyfika rehabilitacji po udarze mózgu

Do 9 wykwalifikowanych terapeutów na 1 pacjenta

Szanse na efektywną rehabilitację po udarze znacznie rosną, kiedy z pacjentem pracuje zespół uzupełniających się specjalistów.

Praca z pacjentem „1 na 1”

Maksymalna koncentracja tylko na jednym pacjencie podczas wszystkich zajęć rehabilitacyjnych.

Rehabilitacja na urządzeniu PAJĄK

Bezpieczeństwo rehabilitacji z pacjentami obciążonymi chorobami towarzyszącymi i znaczne przyspieszenie efektów rehabilitacji.

Indywidualny plan rehabilitacji

Każdy pacjent po przebytym udarze mózgu ma inne potrzeby, dlatego każdy plan rehabilitacji przygotowywany jest od podstaw.

Od 54 do 108 indywidualnych zajęć

Gwarancja największej ilości profesjonalnej rehabilitacji po udarze mózgu podczas 2,3 i 4 tygodniowych turnusów rehabilitacyjnych.

Intensywna praca, ale z domową atmosferą

Brak szpitalnego charakteru powoduje, że pacjenci czują się komfortowo, a rehabilitacja przebiega sprawniej.

Co jest istotne w rehabilitacji po udarze mózgu?

Potencjał pacjenta

Każdy pacjent ma pewien potencjał rehabilitacyjny. Naszym celem jest prowadzenie na tyle precyzyjnej rehabilitacji, aby możliwości pacjenta do rekonwalescencji po udarze mózgu, zostały wykorzystane maksymalnie.

Motywacja pacjenta

Wiele osób po udarze mózgu, z różnych powodów, charakteryzuje się brakiem motywacji do ćwiczeń. Dzięki wypracowanym metodom i odpowiedniemu podejściu, proces rehabilitacji przebiega sprawnie.

Bezpieczeństwo pacjenta

Intensywna rehabilitacja, w dużym wymiarze godzinowym, charakteryzuje się wysoką skutecznością. Kluczowe dla efektów rehabilitacji jest dostosowanie wysiłku fizycznego do możliwości pacjenta. Dlatego nasze programy rehabilitacji charakteryzują się dużą intensywnością z uwzględnieniem możliwie maksymalnego bezpieczeństwa.

Postępowanie terapeutyczne

Najistotniejsze dla efektów rehabilitacji jest dobranie odpowiednich metod rehabilitacji i odpowiednie postępowanie terapeutyczne. Dlatego po rozpoczęciu pracy z pacjentem, analizujemy skuteczność planu terapeutycznego oraz modyfikujemy go w taki sposób, aby osiągnąć założone cele.

Przykładowe deficyty, które rehabilitujemy

W Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej NORMAN koncentrujemy się na wielu obszarach terapeutycznych, uwzględniając aktualny stan zdrowia pacjenta oraz jego potrzeby na moment przyjazdu na turnus rehabilitacyjny po udarze mózgu. Nasze programy terapeutyczne uwzględniają wszystkie deficyty w zakresie funkcji motorycznych oraz komunikacyjnych.

W zakresie motorycznym pracujemy m.in. z następującymi zburzeniami:

 • częściowe osłabienie mięśni, które prowadzi do obniżenia siły mięśniowej (pareza)
 • całkowity paraliż, czyli pełną utratę zdolności do wykonywania ruchu w pewnych obszarach ciała (plegia)
 • częściowego osłabienia mięśni po jednej stronie ciała – prawej lub lewej (hemipareza)
 • całkowity paraliż po jednej stronie ciała, włączając twarz, ramię i nogę (hemiplegia)
 • zaburzenia koordynacji i równowagi ciała
 • sztywność mięśni (spastyczność)
 • zaburzenia chodu
 • trudności z precyzyjnymi ruchami dłoni i palców

W zakresie zaburzeń mowy:

 • problemy z mówieniem, rozumieniem, czytaniem, pisaniem (afazja)
 • trudności z artykulacją słów (dyzartria)
 • zaburzenia połykania (dysfagia)

W zakresie zaburzeń poznawczych:

 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia uwagi i koncentracji
 • zaburzenia funkcji wykonawczych (planowanie, organizacja, rozwiązywanie problemów)

To wyłącznie przykładowe deficyty, nad którymi pracujemy z naszymi pacjentami. Zakres pracy naszego zespołu terapeutycznego bardzo często wykracza poza standardowy proces rehabilitacji, zwłaszcza wtedy, gdy na turnusy rehabilitacyjne przyjeżdżają pacjenci z różnego rodzaju chorobami współistniejącymi. W takiej sytuacji nie mamy do czynienia wyłącznie z udarem mózgu, ale z zespołem schorzeń, które trzeba wziąć pod uwagę podczas planowania i wykonywania procesu terapeutycznego. Jednym z istotnych schorzeń współtowarzyszących są przykładowo choroby kardiologiczne. W związku z tym, do każdego pacjenta wręcz wymagane jest podejście kompleksowe i bardzo zindywidualizowane.

Urządzenie PAJĄK – bezpieczna rehabilitacja po udarze mózgu

Rehabilitacja neurologiczna urządzenie PAJĄKKrwotoczny udar mózgu, niedokrwienny udar mózgu oraz choroby towarzyszące, takie jak niedowład połowiczny, dysleksja, dysgrafia, zaburzenia pamięci, koordynacji i równowagi, wymagają troskliwej, konsekwentnej i profesjonalnej rehabilitacji. Nieumiejętna rehabilitacja po udarze mózgu (np. ćwiczenie tylko strony niedokładnej) może spowodować rozliczne powikłania z wywołaniem napadów padaczkowych włącznie.

Poza tym trzeba pamiętać, że problem udarów dotyczy najczęściej ludzi obciążonych różnymi innymi chorobami takimi jak:

 • miażdżyca,
 • choroba niedokrwienna serca,
 • niewydolność krążeniowo–oddechowa,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • i wieloma innymi, które wymagają leczenia farmakologicznego i w sposób oczywisty rzutują na sposób prowadzenia postępowania rehabilitacyjnego.

Dzięki „Pająkowi” ćwiczenia po udarze mózgu, z pacjentami obciążonymi chorobami towarzyszącymi, są po prostu bezpieczniejsze, gdyż nie istnieje konieczność dużego zaangażowania pacjenta w sensie wysiłku fizycznego. Możemy dawkować obciążenia w taki sposób, aby powikłania ogólne (wzrost ciśnienia tętniczego, nasilenie objawów niewydolności krążeniowo-oddechowej) nie miały miejsca.

Czucie głębokie i „rozumienie” strony niedokładnej najlepiej poprawić stosując zapięcia asymetryczne, których celem jest „upodobnienie” strony chorej do zdrowej.

Urządzenie PAJĄK zostało opisane przez media z różnych części świata, m.in. przez Narodową Bibliotekę Medyczną USA pod adresem: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7354426/

pacjenci rehabilitowani po udarach mózgu

udar mózgu rehabilitacja

rehabilitacja po udarze mózgu

Aspekt psychologiczny w rehabilitacji po udarze mózgu

Większość pacjentów po przebytym udarze wykazuje problemy na tle emocjonalnym. Różnią się one w zależności od uszkodzonego obszaru mózgu. Dotyczy to zarówno pacjentów po niedokrwieniu lewej półkuli mózgu, niedokrwieniu prawej półkuli mózgu oraz osób po krwotokach śródmózgowych.

Problemy psychiczne często występują też w wyniku świadomości sytuacji w jakiej znalazła się osoba po zdarzeniu udarowym. Mogą być to takie emocje jak depresja, smutek, lęk, niepokój, frustracja, niedowierzanie, poczucie bezradności, brak motywacji i chęci do dalszego funkcjonowania.

Programy rehabilitacyjne w ośrodku Norman uwzględniają stan psychiczny pacjenta. Wiemy jak postępować z osobami „opornymi” na rehabilitację. W 99% przypadków udaje się wypracować z pacjentem nić porozumienia, co otwiera furtkę do efektywnego procesu rehabilitacji.

Plan i zakres rehabilitacji

Rehabilitacja po udarze mózgu podczas turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku rehabilitacji neurologicznej Norman prowadzona jest w sposób indywidualny dla każdego z pacjentów. Pacjent obserwowany jest przez zespół terapeutyczny pod kątem maksymalnego zindywidualizowania rehabilitacji. Wówczas ustalany jest dokładny plan i zakres ćwiczeń.

Jednocześnie w ośrodku przebywa najwięcej kilkunastu pacjentów, dzięki czemu możemy poświęcić maksymalną uwagę każdej rehabilitowanej osobie. Stawiamy na jakość i skuteczność terapii, nie na ilość pacjentów.

Specjaliści pracujący w Ośrodku NORMAN posiadają gruntowne przygotowanie w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem neurorozwojowych aspektów usprawniania NDT- Bobath, oraz techniki PNF, które to głównie wykorzystywane są w trakcie zajęć rehabilitacyjnych.

W naszym zespole jest również logopeda, pedagog, terapeuta zajęciowy oraz neuroterapeuta EEG Biofeedback. W procesie rehabilitacji uwzględniona jest rehabilitacja logopedyczna, dla osób z afazją.

Dajemy nową drogę – nowy sposób na niezależność naszym bliskim.

Zakwaterowanie w ośrodku

Chcemy, aby pacjenci i osoby bliskie czuły się w naszym ośrodku komfortowo, dlatego stworzyliśmy warunki maksymalnie zbliżone do domowych, na co duży wpływ ma również życzliwa atmosfera i relacje pacjentów z pacjentami, oraz pacjentów z personelem ośrodka.

Każdy pacjent otrzymuje u nas własny pokój z łazienką, w którym przebywa wraz z osobą bliską. Ta prywatna przestrzeń daje poczucie bezpieczeństwa i niezakłucony odpoczynek po zajęciach rehabilitacyjnych. W każdym pokoju jest telewizja oraz internet.

Pokoje są na parterze oraz na pierwszej kondygnacji, gdzie wjechać można windą. Wszystkie wyposażone są w specjalistyczne łóżko dla pacjenta, regulowane elektrycznie w wielu płaszczyznach.

W budynku mieszkalnym znajduje się również duży salon, jadalnia oraz kuchnia, w której na bieżąco przygotowujemy świeże śniadania, obiady i kolacje.

Zakwaterowanie poza ośrodkiem

Zakwaterowanie apartament

Zakwaterowanie apartament

Prowadzimy również turnusy rehabilitacyjne z zakwaterowaniem poza ośrodkiem. Do dyspozycji naszych pacjentów oddaliśmy kilkanaście komfortowych apartamentów, zarówno dla osób chodzących jak i poruszających się na wózku.

Dostęp do większości apartamentów możliwy jest za pomocą windy, a przed wejściem znajdują się podjazdy.

Turnusy z zakwaterowaniem w formie apartamentu charakteryzują się wcześniejszymi terminami przyjęć oraz niższą ceną w stosunku do zakwaterowania bezpośrednio w ośrodku.

Apartamenty znajdują się w odległości od 800 metrów do 3 km od ośrodka. W przypadku odleglejszych apartamentów istnieje możliwość zorganizowania codziennego transportu do ośrodka.

Często zadawane pytania

 • Czy rehabilitacja po udarze mózgu może odbyć się w asyście osoby bliskiej?
  Pacjenci po udarze mózgu, którzy są niesamodzielni, do naszego ośrodka przyjeżdżają zawsze w asyście osoby bliskiej w roli opiekuna. Osoby bliskie, czy też opiekunowie pacjentów mogą również uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych przyglądając się im i często ucząc postępowania, które może przydać się po powrocie do domu.
  ———-
 • Czy na rehabilitację po udarze mózgu kwalifikują państwo osoby leżące?
  W przeciwieństwie do większości prywatnych ośrodków rehabilitacji, my pracujemy również z pacjentami leżącymi. Staramy się dawać szansę każdemu, kto nie ma przeciwwskazań do rehabilitacji ruchowej. Nasze doświadczenia pokazują, że w 90% przypadków u pacjentów leżących następuje znaczna poprawa stanu zdrowia.
  ———-
 • Jakie są szanse, że po turnusie rehabilitacyjnym w państwa ośrodku stan zdrowia się poprawi?
  Szanse są duże, choć jest to kwestia bardzo indywidualna uzależniona od ogromnej ilości czynników, o których więcej w naszym artykule pt. „Ile trwa rehabilitacja po udarze?”
  ———-
 • Czy rehabilitacja 5×45 minut dziennie to nie jest zbyt intensywnie?
  Podstawowy wymiar godzinowy rehabilitacji w naszym ośrodku to 5×45 minut dziennie wyłącznie indywidualnej rehabilitacji. Zajęcia odbywają się z przerwami, a wysiłek jest dozowany w taki sposób, aby jego poziom był zawsze w granicach możliwości pacjenta. W ten sam sposób pracujemy również z osobami obciążonymi kardiologiczne, u których bardzo dużą wagę należy przykładać np. do wzrostu ciśnienia tętniczego. Dzięki minimum 5 jednostkom terapeutycznym dziennie, jesteśmy w stanie tak rozplanować procedury medyczne, aby osiągnąć efekt terapeutyczny, nie przeforsowując jednocześnie pacjenta.
  ———-
 • Jak będzie wyglądała rehabilitacja? Jakie ćwiczenia zastosujemy?
  Bardzo często zdaża się sytuacja, że stan zdrowia pacjenta wynikający z dokumentacji medycznej, a stan zdrowia, który widzimy po przyjeździe pacjenta do ośrodka jest diametralnie różny. Dlatego jedyne na co Państwo się decydujecie w momencie rezerwacji turnusu rehabilitacyjnego, to czas jego trwania. Każdy pacjent rozpoczynając turnus, weryfikowany jest pod kątem aktualnych możliwości motoryczny oraz potrzeb. Zazwyczaj po 2 pierwszych zajęciach wiemy już, jakie procedury musimy zastosować w konkretnym przypadku. Wtedy też przedstawiamy Państwu cele terapeutyczne, które chcemy osiągnąć, plan terapii oraz procedury, które zastosujemy.

SEBASTIAN LEWE
koordynator turnusów
+48 530 490 600

NORMAN ŁOZIŃSKI
dyrektor ośrodka
+48 603 201 757