Specjalistyczny turnus rehabilitacyjny dla pacjentów po udarze mózgu.

Turnus rehabilitacyjny po udarze mózgu powinien charakteryzować się maksymalnym ukierunkowaniem na powrót utraconych funkcji. W Polsce pod pojęciem „turnus rehabilitacyjny” kryją się różnego rodzaju usługi, w tym pobyty rehabilitacyjno-opiekuńcze, rehabilitacyjno-wypoczynkowe oraz turnusy specjalistyczne.

Specjalistyczny turnus rehabilitacyjny dedykowany pacjentom po udarze krwotocznym (wylewie) oraz udarze niedokrwiennym, to rehabilitacja, która prowadzona jest w sposób zintensyfikowany, w dużym wymiarze czasowym, z uwzględnieniem maksymalnego bezpieczeństwa dla pacjenta. Takie turnusy rehabilitacyjne charakteryzują się zupełnie inną metodologią pracy z pacjentem, niż podczas turnusów rehabilitacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjno-wypoczynkowych, czy też różnego rodzaju turnusów w sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych. Oczywiście wypoczynek połączony z rehabilitacją również ma swoje zalety, jednak zdecydowanie nie sprawdzi się jako główny punkt planu terapeutycznego.


SPRAWDŹ OFERTĘ TURNUSU PO UDARZE MÓZGU


Turnus rehabilitacyjny po udarze, a potencjał pacjenta.

Turnus rehabilitacyjny z wykorzystaniem urządzenia PAJĄK.Pacjent po zdarzeniu udarowym w pierwszej kolejności trafia na oddział szpitalny. Następnie najczęściej zostaje zakwalifikowany na rehabilitację pierwotną, która może trwać od kilku do kilkunastu tygodni. W dalszej perspektywie zazwyczaj do dyspozycji są wyłącznie prywatne ośrodki rehabilitacji lub rehabilitacja domowa. Największy potencjał rehabilitacyjny u pacjentów po udarze mózgu jest bezpośrednio po zdarzeniu udarowym. Dlatego tak istotne jest wdrożenie rehabilitacji już w fazie ostrej udaru, czyli jeszcze w szpitalu. Rehabilitacja przyłóżkowa polega m.in. na stymulacji oddechowej, stymulacji kaszlu, stymulacji przełykania (to ważne w profilaktyce zapalenia płuc), a także na zapobieganiu przykurczom i odleżynom. To wszystko będzie miało ogromne znaczenie w dalszym postępowaniu rehabilitacyjnym po wypisie ze szpitala.

Pacjenci „zadbani terapeutycznie” od samego zdarzenia udarowego, najczęściej dochodzą do sprawności szybciej. Dla przykładu, w wielu placówkach, przeciwwskazaniem do rehabilitacji ruchowej jest głęboka odleżyna. Tak samo jeśli chodzi o zapobieganie przykurczom. Czym są silniejsze, tym droga do sprawności będzie najprawdopodobniej dłuższa.

Każdy pacjent jest inny, ma mniejsze lub większe zmiany w mózgu lub znajduje się na zupełnie innym etapie postępowania rehabilitacyjnego. Dlatego potencjał pacjenta można ocenić tylko na podstawie indywidualnej i systematycznej pracy z fizjoterapeutą lub zespołem specjalistów. Podczas turnusu rehabilitacyjnego, który trwa kilka tygodni, specjaliści powinni być w stanie określić rokowania. Tutaj widać zasadniczą różnicę między turnusami wypoczynkowymi, a turnusami specjalistycznymi, które co do zasady mogą przynieść wymierny efekt tylko wtedy, jeśli rehabilitacja będzie prowadzona w sposób systematyczny, z dużą powtarzalnością i przede wszystkim odpowiednimi metodami neurologicznymi.

Charakterystyka pracy z pacjentami po udarze mózgu.

Podczas turnusu rehabilitacyjnego, z pacjentem po przebytym udarze mózgu, powinni pracować specjaliści, którzy posiadają przygotowanie zawodowe w kierunku rehabilitacji neurologicznej. Oznacza to, że oprócz wykształcenia wyższego, powinni posiadać przygotowanie techniczne i merytoryczne pod kątem rehabilitacji neurologicznej. Fizjoterapeuta neurologiczny, to osoba, która zdobyła tytuł magistra na kierunku fizjoterapia, a następnie wyspecjalizowała się poprzez dodatkowe kursy i szkolenia w rehabilitacji neurologicznej.

Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na specjalizację fizjoterapeuty. Schorzenia neurologiczne, do których zalicza się udar, charakteryzują się uszkodzeniem mózgu. Dla porównania, złamanie kości ramiennej, a w następstwie tego ćwiczenia mające na celu powrót do sprawności całej kończyny górnej, to domena rehabilitanta ortopedycznego.

Jeżeli po udarze mózgu występują problemy z mową (afazja), w procesie terapeutycznym należy uwzględnić również neurologopedę. Jeżeli pacjent na również problemy z funkcjami poznawczymi, m.in. pamięcią krótko lub długotrwałą, kojarzeniem, koncentracja itp., warto skorzystać z pomocy neuropsychologa.

Turnus rehabilitacyjny po udarze mózgu, a psychika pacjenta.

Wyjątkowo istotna jest psychika pacjenta po przebytym udarze mózgu. Można o nią zadbać już na oddziale szpitalnym. Pacjenci w śpiączce lub z ograniczoną świadomością, często reagują na bodźce zewnętrzne typu dotyk, rozmowa, obecność bliskich osób. Biorąc pod uwagę zmiany w mózgu powstałe w wyniku udaru, zachowanie pacjenta może znacznie różnić się od tego sprzed choroby. Często występuje depresja, wahania nastroju, zrezygnowanie, a nawet agresja. Dochodzi do tego dyskomfort związany z pobytem w szpitalu, z brakiem możliwości wykonywania podstawowych czynności życia codziennego lub znacznym ograniczeniem ruchowym.

Bardzo często zdarza się, że osoba po udarze nie chce wykonywać poleceń, nie chce ćwiczyć, jest oporna na rehabilitację. Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj rodzina, która jest na pierwszej lini frontu i zazwyczaj bierze na siebie całą odpowiedzialność za proces terapeutyczny bliskiej osoby. Opory przed turnusem rehabilitacyjnym najczęściej wywodzą się z urazu, który pacjent ma po zdarzeniu udarowym oraz pobycie w szpitalu. Z tego powodu rehabilitacja powinna odbywać się w maksymalnie komfortowych warunkach. Podczas rehabilitacji wtórnej nie są wymagane specjalistyczne sprzęty medyczne i całodobowa opieka lekarska. Pacjenci korzystający z turnusów rehabilitacyjnych, podczas rehabilitacji wtórnej, są już ustabilizowani pod kątem funkcji życiowych, ustawieni farmakologicznie i po wypisie z rehabilitacji pierwotnej zazwyczaj gotowi do rehabilitacji w warunkach nie szpitalnych. To jest przestrzeń do funkcjonowania prywatnych ośrodków rehabilitacji turnusowej, które takie warunki mogą zapewnić.

Turnus rehabilitacyjny w ośrodku NORMAN w Koszalinie

W ośrodku rehabilitacji neurologicznej Norman, prowadzimy specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne od 1993 roku. Przez tak długi czas działalności dogłębnie poznaliśmy potrzeby pacjentów oraz ich preferencje. Pracujemy z pacjentami leżącymi – bezpośrednio po udarze oraz z osobami, które przyjeżdżają do nas na programy kierunkowe, takie jak rehabilitacja ręki, poprawa jakości chodu lub rehabilitacja ukierunkowana na powrót funkcji mowy.

DOTKNIJ TUTAJ, BY ZADZWONIĆ DO NAS

lub przewiń niżej, by dowiedzieć się więcej.

Opinie pacjentów

SEBASTIAN LEWE
koordynator turnusów
+48 530 490 600

NORMAN ŁOZIŃSKI
dyrektor ośrodka
+48 603 201 757

ZOZ NORMAN 1993-2024 © Copyright

Ta witryna zapisuje pliki cookies. Jeżeli się z tym nie zgadzasz opuść ją. Polityka prywatności