PABLO® Tyromotion – rehabilitacja kończyny górnej i dolnej – terapia dłoni, ramienia, barku i tułowia oraz reedukacja chodu, za pomocą nowoczesnych metod terapeutycznych.

W Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej NORMAN zawsze priorytetem są umiejętności zespołu terapeutycznego. Natomiast uwzględnienie najnowszych technologii w procesie rehabilitacji pozwala nasze doświadczenie wykorzystać jeszcze efektywniej. System PABLO® jest jednym z narzędzi stosowanych w ośrodku Norman, które pomagają w opracowaniu indywidualnych planów terapeutycznych. Służy także do diagnostyki, interaktywnej rehabilitacji oraz monitorowania osiągniętych postępów w terapii. Otrzymane informacje zwrotne oraz ich interpretacja umożliwiają prowadzenie pacjenta w taki sposób, aby końcowy rezultat był jeszcze lepszy.

Szereg czujników oraz różnego rodzaju akcesoria umożliwiają bezpieczne wykorzystanie urządzenia do terapii pacjentów o różnych stanie zdrowia.

Źródło: www.tyromotion.com

Pacjenci mają możliwość skorzystania z terapii na urządzeniu PABLO® podczas turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku Norman. Prowadzimy interaktywne terapia całego ciała – dłoni, palców, ramion, nóg, głowy.

PABLO® wykorzystywane jest jako element kompleksowej rehabilitacji pacjentów neurologicznych.

Urządzenie może być włączone do programu ćwiczeń u osób w różnej fazie rehabilitacji, co jest możliwe dzięki jego mobilność oraz opcji dostosowania terapii do potrzeb i możliwości pacjenta.

Podczas turnusu rehabilitacyjnego mamy możliwość pomiaru:

  • wzorców chwytu;
  • siły chwytu poszczególnymi palcami;
  • siły chwytu całą dłonią;
  • siły wyprostu i zgięcia;
  • zakresu ruchów głowy, ramienia, ręki, tułowia, nogi;
  • zakresu ruchów

Pełna diagnostyka możliwość pacjenta zarejestrowana przez urządzenie to podstawa do obiektywnej oceny procesu terapeutycznego.

Pablo Multiball

Kierownica Pablo

Pablo czujniki na kończynie dolnej

Pablo pomiar kąta

Pablo Multiball

Testy i różnego rodzaju pomiary są oczywiście ważne, ale najważniejsza jest dedykowana pacjentowi, zorientowana na jego potrzeby rehabilitacja. Dlatego wszelkie zobiektywizowane dane na temat pacjenta przekuwamy na plan działania, uwzględniając je w procesie rehabilitacji.

Tradycyjne metody rehabilitacji uzupełniamy nowoczesną technologią, ale zawsze w sposób maksymalnie zindywidualizowany. Rehabilitacja z wykorzystaniem urządzenia PABLO® to nadal bardzo indywidualna terapia, jeden na jeden z fizjoterapeutą.