Specjalistyczna rehabilitacja po uszkodzeniu rdzenia kręgowego – uraz rdzenia kręgowego, udar rdzenia kręgowego.

Program rehabilitacji po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w ośrodku NORMAN, to wypracowane na bazie wieloletniego doświadczenia metody i techniki terapeutyczne. Każdy pacjent po uszkodzeniu rdzenia jest na innym etapie powrotu do zdrowia. Program „Uraz rdzenia kręgowego”, tak samo jak wszystkie inne programy w naszym ośrodku, nie zakłada z góry konkretnych ćwiczeń. Techniki i procedury, które stosujemy, zawsze dostosowywane są indywidualnie po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem. Pod uwagę bierzemy nie tylko stan fizyczny pacjenta, ale także psychiczny, emocjonalny oraz różnego rodzaju choroby współistniejące.

Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego w ośrodku Norman opiera się przede wszystkim na neurologicznym podejściu do procesu leczenia. Już ponad 30 lat pracujemy z pacjentami neurologicznymi, łącząc niejednokrotnie terapię neurologiczną z ortopedyczną. Ta kompleksowa wiedza na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu zarówno od strony neurologii jak i ortopedii oraz najskuteczniejsze metody i techniki jakie udało nam się do tej pory wypracować, dają nam potężne narzędzia do efektywnej pracy z potrzebującymi pacjentami.

Podczas turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku Norman, koncentrujemy się na zwiększeniu zdolności pacjenta do wykonywania codziennych czynności, takich jak poruszanie się, mycie, ubieranie się i jedzenie. Pracujemy również nad poprawą równowagi oraz koordynacji ruchowej. Program terapeutyczny uzależniony jest zawsze od potrzeb konkretnego pacjenta na dzień rozpoczęcia rehabilitacji w naszej placówce.

Istotnym elementem rehabilitacji po urazie rdzenia kręgowego jest również edukacja pacjenta i jego rodziny na temat uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz strategii postępowania w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego w ośrodku Norman prowadzimy zarówno trening samoopieki dla pacjentów, jak i instruktarze dla opiekunów. Tego typu wiedza jest bardzo ważnym elementem procesu rehabilitacji. Pozwala pacjentom radzić sobie lepiej w codziennym życiu, utrzymywać najlepszą z możliwych kondycję organizmiu, a wszystkie codzienne czynności wykonywać w bezpieczny sposób, niwelując ryzyko powikłań.

Przykładowe cele terapeutyczne:

Dedykowane konkretnemu pacjentowi ćwiczenia po uszkodzeniu rdzenia kręgowego mają na celu:

  • zwiększenie siły mięśniowej
  • zwiększenie wytrzymałości organizmu
  • poprawę pracy przewodu żołądkowo-jelitowego
  • powrót czucia głębokiego
  • poprawę trofizmu tkanek
  • pobudzenie zachowanych grup mięśniowych
  • stabilizację ciała i poczucia w przestrzeni
  • treningi samoopieki
  • przezwyciężenie lęku

Każdy pacjent jest na innym etapie choroby, dlatego przedstawione cele terapeutyczne są wyłącznie przykładowe.

Jaka jest skuteczność?

Nasz zespół zajmujący się pacjentami po urazach rdzenia kręgowego charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem technicznym i merytorycznym, połączonym z wieloletnim doświadczeniem. Mimo to, wszelkie rokowania odnośnie efektywności rehabilitacji mają sens i będą miarodajne dopiero po przepracowaniu z pacjentem przynajmniej jednego turnusu rehabilitacyjnego. Znakomita większość pacjentów bardzo dobrze reaguje na nasz program terapeutyczny, dlatego do każdego przypadku podchodzimy z bardzo dużym optymizmem, co pozwala nam pracować jeszcze skuteczniej.

Opinie tekstowe

WIĘCEJ OPINII

Co nas wyróżnia?

Zespół specjalistów

Rehabilitacja po uszkodzeniu rdzenia jest efektywniejsza
dzięki współpracy całego zespołu terapeutycznego.

Indywidualne zajęcia

Maksymalnie skupiamy się na jednym pacjencie na raz.
Nie prowadzimy zajęć grupowych.

Motywacja pacjenta

Dzięki odpowiedniemu podejściu, pracujemy również
z pacjentami z niską motywacją do ćwiczeń.

Wymiar godzinowy

4×45 minut dziennie
Każde zajęcia trwają 45 minut.

Skteczność rehabilitacji

Pacjenci bardzo dobrze reagują
na nasz program rehabilitacji.

Bezpieczeństwo pacjenta

Planując proces terapeutyczny bierzemy pod uwagę
wszystkie aspekty medyczne.

SEBASTIAN LEWE
koordynator turnusów
+48 530 490 600

NORMAN ŁOZIŃSKI
dyrektor ośrodka
+48 603 201 757