Prywatny ośrodek rehabilitacji po udarze

Decyzja o wyborze prywatnego ośrodka rehabilitacji po udarze powinna być podjęta na podstawie kilku czynników. Są to m.in. specjalizacja placówki, specjalizacja fizjoterapeutów, doświadczenie i wykształcenie specjalistów. Ważną kwestią są również opinie pacjentów, którzy korzystali z konkretnej placówki.

Każdy chce jak najlepiej dla bliskiej osoby dotkniętej udarem. Tym bardziej istotne jest, aby decydując się na prywatny ośrodek rehabilitacji po udarze, wybrać taki, który daje największe szanse na powrót do zdrowia. Aby to ocenić warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

Prywatny ośrodek rehabilitacji po udarze – specjalizacja.

Proces rehabilitacji po udarze mózgu, to pomoc pacjentom w przywróceniu doświadczeń sprzed udaru oraz nauka prawidłowego przebiegu ruchu i aktywności funkcjonalnej. Bardzo istotna w procesie rehabilitacji jest jakość ruchu, czyli nauka prawidłowych wzorców ruchowych. Nieumiejętne prowadzenie pacjenta, przez osoby bez doświadczenia w rehabilitacji neurologicznej, może doprowadzić do wypracowania nieprawidłowych wzorców, a w konsekwencji zaszkodzić zamiast pomóc.

W związku z powyższym, prywatny ośrodek rehabilitacji powinien być wybrany na podstawie specjalizacji pod kątem rehabilitacji neurologicznej. Najlepiej z ukierunkowaniem pod kątem rehabilitacji udarowej.

Mówiąc kolokwialnie, nie powierzylibyśmy przecież lakierowania naszego samochodu elektrykowi, ani naprawy elektryki samochodowej lakiernikowi. Mimo, że obie te osoby pracują w tej samej branży i z tym samym „pacjentem”. Tak samo trudno oczekiwać od fizjoterapeuty ortopedycznego lub bez konkretnej specjalizacji, że sprawdzi się w rehabilitacji neurologicznej, w której „naprawy” wymaga mózg.

Warto również zaznaczyć, że rehabilitacja ortopedyczna w wielu przypadkach może być uzupełnieniem neurologicznej.

————————

SPRAWDŹ PROGRAM REHABILITACJI PO UDARZE MÓZGU.

————————

Szukając prywatnego ośrodka rehabilitacji dla pacjenta po udarze mózgu, warto więc zapytać o to:

  • czy prowadzona jest w nim rehabilitacja neurologiczna?
  • czy ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji osób po udarze mózgu?
  • jakie ma osiągnięcia w rehabilitacji po udarze?
  • jaki jest program rehabilitacji dla osoby po udarze?
  • ile jest zajęć w ramach programu?
  • czy zajęcia są indywidualne czy grupowe?
  • jakie metody wykorzystywane są w codziennej pracy z pacjentem?

Doświadczenie prywatnego ośrodka rehabilitacji.

Doświadczenie placówki rehabilitacyjnej nie jest równoznaczne z doświadczeniem personelu w niej pracującego. Personel placówki może się zmieniać. Natomiast zasady w niej panujące, takie jak dobór personelu, kontrola jakości pracy, filozofia postępowania terapeutycznego, to wartości stałe, narzucone przez osoby zarządzające. Odpowiednie wartości, kierunek działania oraz doświadczenie terapeutów, tworzy spójną całość i świadczy o ogólnej jakości.

Długi staż na rynku medycznym zdecydowanie działa na plus. Nie można jednak powiedzieć, że jest to główny wykładnik profesjonalizmu placówki. Właśnie dlatego warto wziąć pod uwagę wszystkie czynniki z tego artykułu, które połączone ze sobą dadzą możliwość bardziej świadomego podjęcia decyzji o wyborze ośrodka rehabilitacji dla bliskiej osoby.

Doświadczenie i specjalizacja fizjoterapeutów.

Dobry, doświadczony fizjoterapeuta, potrafi na postawie obiektywnej i subiektywnej oceny stanu pacjenta, prawidłowo określić cele terapeutyczne. Potrafi również opracować program rehabilitacji oraz samodzielnie lub z pomocą zespołu specjalistów zrealizować założony plan.

Podjęcie odpowiedniej decyzji w postępowaniu terapeutycznym ma kluczowe znaczenie dla efektów rehabilitacji. Bardzo istotna jest prawidłowa analiza informacji zawartych w dokumentacji medycznej. Ważna jest także ocena możliwości ruchowych pacjenta, a także możliwości umysłowych, komunikacyjnych i behawioralnych, które maja wpływ na wykonywanie zadań ruchowych.

Fizjoterapeuta neurologiczny, pracujący z pacjentami po udarze mózgu, wykorzystuje w pracy takie metody jak NDT Bobath, czy też PNF. Metody te, lub ich elementy, często wspierane są przez inne umiejętności i specjalizacje fizjoterapeuty lub całego zespołu terapeutów pracujących z danym pacjentem.

Praca zespołowa znacznie przyspiesza osiągane rezultaty. Warto zwrócić uwagę na to, czy z pacjentem będzie pracował jeden fizjoterapeuta, czy kilku – specjalizujących się w różnych metodach rehabilitacji.

Szukając prywatnego ośrodka rehabilitacji dla pacjenta po udarze mózgu, warto więc zapytać o to:

– jakie jest wykształcenie i specjalizacja fizjoterapeutów?
– jakie szkolenia i kursy ukończyli fizjoterapeuci?
– jakimi metodami pracują fizjoterapeuci?

Co prawda tytuł magistra fizjoterapii, tak samo jak i inne czynniki wzięte pod uwagę z osobna, nie oznacza, że rehabilitacja będzie na najwyższy poziomie. Pozwala jednak wywnioskować, że taki terapeuta ma podstawy techniczne i merytoryczne do pracy zawodowej.

Opinie pacjentów.

Ostatnim w tym artykule aspektem, który może wpłynąć na wybór prywatnego ośrodka rehabilitacji są opinie pacjentów. Warto dotrzeć do osób, które korzystały z rehabilitacji w danym ośrodku. Dla przykładu, w serwisie Facebook, można odszukać grupy dla pacjentów i opiekunów osób po udarze i tam dopytać o rekomendowane przez pacjentów ośrodki.

Nie są to z pewnością wszystkie czynniki, które decydują o jakości rehabilitacji. Wybierając prywatny ośrodek rehabilitacji po udarze powinno się również zwrócić uwagę na ilość zajęć rehabilitacyjnych oraz indywidualizację programu terapeutycznego pod kątem konkretnych deficytów. Z roku na rok powstaje co raz więcej ośrodków rehabilitacji i prywatnych gabinetów, dlatego świadomy wybór jest istotny nie tylko z finansowo ekonomicznego punktu widzenia, ale przede wszystkim zdrowotnego.

ZOZ NORMAN 1993-2024 © Copyright

Ta witryna zapisuje pliki cookies. Jeżeli się z tym nie zgadzasz opuść ją. Polityka prywatności