W skład zespołu terapeutycznego pracującego z naszymi pacjentami wchodzą specjaliści rehabilitacji ruchowej oraz rehabilitacji logopedyczno-pedagogicznej. Pacjenci pracują z terapeutami o bardzo szerokim przekroju specjalizacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić na jaki rodzaj terapii pacjent reaguje najlepiej. Następnie modyfikować plan terapeutyczny w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty terapeutyczne.

Nasi pacjenci są w dobrych rękach, o czym świadczą opinie pacjentów oraz kwalifikacje poszczególnych osób. Warto się z nimi zapoznać rozwijajać opis pod każdym zdjęciem.

Martyna Rydzewska

fizjoterapeuta
 • rozwiń opis

  Posiadam doświadczenie w prowadzaniu zajęć z zakresu kinezyterapii, diagnostyki różnicowej  oraz doboru odpowiedniej terapii dostosowanej indywidualnie do potrzeb i dysfunkcji pacjenta.

  Kursy i szkolenia:

  • Manipulacje Krótkodźwigniowe – Short Lever Spine Manipulation Techniques. Neutral Manipulation
  • „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego”- Moduł I i Moduł II- kurs intensywny- Rehalab Academy
  • „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej”- kurs intensywny- Rehalab Academy
  • Kinesiology Taping
  • Kurs Terapii Manualnej- Diagnostyka róznicowa i leczenie manualne w dysfuncjach narządu ruchu:
   • I Moduł- Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.
   • II Moduł- Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz.1.
   • III Moduł- Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu układu sercowo-naczyniowego i oddechowego
   • IV Moduł- Odcinek szyjny kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego.
   • V Moduł- Ramię, łokieć,przedramię i nadgarstek. Neurologia kliniczna cz.2.

Kamila Jastrzębska

Logopeda, neuroterapeuta
 • rozwiń opis

  Kamila Jastrzębska z wykształcenia jest logopedą, oligofrenopedagogiem, diagnostą, terapeutą pedagogicznym oraz neuroterapeutą EEG biofeedback. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, o czym świadczą ukończone kierunki studiów oraz specjalistyczne kursy:

  Wykształcenie:

  • Filologia polska – Wydział Humanistyczny – Uniwersytet szczeciński
  • Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika – Wydział Pedagogiki i Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna – Wydział Pedagogiki i Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Studia podyplomowe: Logopedia (3semestralne) – Wydział Pedagogiki i Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Studia podyplomowe: Uzupełniające studia terapii logopedycznej – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie

  Kursy i szkolenia:

  • Dysfagia. Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych – wykładowca dr Mira Rządzka
  • Elektrostymulacja w logopedii – wykładowca Ewa Wojewoda
  • Terapia neurobiologiczna – dla początkujących- wykładowca prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska – Rożek
  • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie – wykładowca prof. dr hab. Jolanta Panasiuk
  • Terapia manualna w logopedii – wykładowca Ewa Wojewoda
  • Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu RehaCom – wykładowca mgr Agnieszka Olszewska
  • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii. Kinesiotaping medyczny – wykładowca Ewa Wojewoda
  • Letnia Szkoła Afazji (moduł I, II, III) – wykładowca mgr Marlena Puchowska
  • Neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej – wykładowca dr Marta Zawichrowska
  • Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne (poziom I) wykładowca Dariusz Okrzesik

  Szkolenia certyfikowane z zakresu neuroterapii :

  • EEG – Biofeedback I stopnia – wykładowcy mgr Kamila Froń, mgr Dariusz Tuchowski
  • EEG – Biofeedback II stopnia – wykładowcy mgr Kamila Froń
  • RSA Biofeedback w diagnostyce i terapii – wykładowcy: dr n. med.Marcin Kopka,mgr Kamila Froń

Karol Łoziński

fizjoterapeuta
 • rozwiń opis

  Karol Łoziński specjalizuje się w terapii indywidualnej pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Posiada doświadczenie w pracy z osobami m. in. po udarach krwotocznych i udarach niedokrwiennych. W swojej pracy wykorzystuje elementy metod neurologicznych takich jak NDT i PNF. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodnicze i trenerskie w dyscyplinie judo, które przekłada się na efekty pracy z ciałem, równowagą i motoryką u pacjentów neurologicznych i ortopedycznych.

  Już jako student fizjoterapii pracował z pacjentami neurologicznymi w formie asysty fizjoterapeutycznej oraz wspierając rodziny pacjentów w opiece.

  Kursy i szkolenia:

  • Kompleksowa terapia kończyny dolnej po udarze mózgu
  • Diagnostyka i terapia kończyny górnej po udarze mózgu
  • Terapia wisceralna
  • Terapia powięziowa
  • Akupresura
  • Suche igłowanie
  • Flossing
  • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Henryk Osuch

lekarz rehabilitacji
 • rozwiń opis

  Lekarz rehabilitacji ogólnej Henryk Osuch specjalizuje się w akupunkturze klasycznej. Posiada pełne uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów oraz znajduje się w spisie Polskiego Towarzystwa Akupunktury.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób neurologicznych, ortopedycznych, chorób układu krążenia, żołądka i jelit, zaburzeń czynnościowych, dróg oddechowych i innych schorzeń przy wykorzystaniu metod niekonwencjonalnej medycyny, jaką jest akupunktura klasyczna.

Julia Bańdziak

FIZJOTERAPEUTA
 • rozwiń opis

  Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Podczas studiów dwukrotnie odbyłam praktyki zagraniczne by poszerzać swoją wiedzę i zainteresowanie jakim jest rehabilitacja neurologiczna. W tym celu również w czasie wolnym uczestniczę w webinarach i szkoleniach on-line. Staram się stale rozwijać moje umiejętności, tak aby jak najlepiej nieść pomoc pacjentom.

  Kursy i szkolenia:

  • Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF Level 1).

Łukasz Lipiński

FIZJOTERAPEUTA
 • rozwiń opis

  Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu, gdzie uzyskałem tytuł magistra fizjoterapii. Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe w zakresie metod neurorehabilitacyjnych.

  Zafascynowany fizjoterapią nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności poprzez kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

  Kursy i szkolenia:

  • Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF Level 1).
  • Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF Level 2).
  • Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF Level 3).

  Zdobyłem również doświadczenie odbywając liczne praktyki zawodowe, m.in. w SPZOZ Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, NZOZ Centrum Diagnostyczno – Rehabilitacyjnym Dzieci i Młodzieży w Szczecinku, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Szczecinku oraz SPZOZ Szpitalu im. T. Dunina w Kościanie.

  Fizjoterapia stała się moją pasją, a ciągły rozwój jako fizjoterapeuta sprawia mi ogromną przyjemność.

Paulina Ostrowska

FIZJOTERAPEUTA
 • rozwiń opis

  Tytuł magistra fizjoterapii uzyskałam w 2012r. Od tego momentu pracuję w zawodzie i nieprzerwanie podnoszę swoje kwalifikacje, kończąc szereg kursów z obszaru neurofizjologii.

  Obecnie jestem studentem czwartego roku studiów doktoranckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzę badania nad skutecznością terapii PNF i NDT- Bobath u dorosłych pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.

  Neurorehabilitacja jest moją zawodową fascynacją. Uwielbiam pracę z pacjentami neurologicznymi – wzajemnie uczymy się pokory, cierpliwości, kreatywności oraz determinacji w osiąganiu ustalonych celów.  

  Kursy i szkolenia:

  • PNF podstawowy 
  • PNF rozwijający 
  • PNF w neurologii (level IV) 
  • BOBATH dla dorosłych podstawowy 
  • BOBATH dla dorosłych rozwijający 
  • Uszkodzenia rdzenia kręgowego – postępowanie fizjoterapeutyczne 
  • Funkcjonalna fizjoterapia chorych z niedowładem połowiczym (I i II moduł) 
  • Neurorehabilitacja w fazie ostrej 
  • Analiza i terapia zaburzeń chodu 
  • Spastyczność 
  • Terapia punktów spustowych 
  • Mobilizacje struktur nerwowych 
  • Terapia lustrzana 
  • Fizjoterapia w urazach sportowych (I moduł) 
  • Masaż tkanek głębokich
  • certyfikowany Ekspert KIF 

Jonatan Sobczak

FIZJOTERAPEUTA
 • rozwiń opis

  Jestem absolwentem studiów magisterskich na Gdańskim Uniwersytecie medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobyłem w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

  Stale rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne uczestnicząc w kursach i szkoleniach pod kątem ortopedycznym oraz neurologicznym.

  Kursy i szkolenia:

  • PNF podstawowy
  • Diagnostyka i terapia kończyny górnej po udarze mózgu
  • Elementy badania neurologicznego

Sylwia Staciwa

FIZJOTERAPEUTA
 • rozwiń opis

  Ukończyłam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie z tytułem licencjata fizjoterapii, a następnie Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskując tytuł magistra. Doświadczenie pracy z pacjentami zdobyłam m.in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

  Od wielu lat jestem aktywna fizycznie trenując różne dyscypliny sportu (koszykówka, CrossFit), co pozwala na wdrażanie elementów treningu funkcjonalnego do terapii z pacjentami. W swojej pracy wykorzystuję elementy metody NDT Bobath.

  Kursy i szkolenia:

  • PNF podstawowy
  • Kurs masażu I i II stopnia
  • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy

Grzegorz Niedrygas

FIZJOTERAPEUTA
 • rozwiń opis

  Grzegorz Niedrygas to fizjoterapeuta, który specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej i onkologicznej. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra fizjoterapii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w Narodowym Instytucie Onkologii oraz Centrum Rehabilitacji Anytime w Gliwicach.

  Posiada wieloletnie doświadczenie teatralne, które w sposób kreatywny wykorzystuje we współpracy ze swoimi pacjentami. W swoim wolnym czasie lubi zajmować się sztuką, na rowerze zarówno zwiedzać świat, jak i przesuwać granice możliwości swojego organizmu, a ostatnio pokochał bieganie. Aktywnie działa w fundacji Oko w Oko z Rakiem, w której dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie profilaktyki nowotworowej, a szczególnie aktywności fizycznej.

  Kilka lat temu Grzegorz przychodził do swoich pierwszych pacjentów z przekonaniem, że w każdym miejscu może stać się dla kogoś motywacją, tą jedną iskrą, która wznieci ogień. Jeździł po Śląsku ze swoim łóżkiem i starał się poprzez masaż pomagać innym tak, jak tylko potrafił. Dzisiaj, gdy przebywa już nad morzem, pacjenci przychodząc do niego mogą być pewni, że w celu ich jak największego usprawnienia wykorzysta on zdobyte doświadczenia, kwalifikacje dyplomowanego terapeuty PNF oraz stale rozwijaną wiedzę w dziedzinie rehabilitacji neurologicznej.

  Kursy i szkolenia:

  • Proprioreceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF):
   • PNF Podstawowy
   • PNF Rozwijający
  • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa (KTP),
  • Technik masażysta.

Ewelina Bolisęga

Fizjoterapeuta
 • rozwiń opis

  Absolwentka studiów licencjackich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku oraz studiów magisterskich Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu.

  Kursy i szkolenia:

  • Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego
  • Bańki w fizjoterapii