Karolina Łozińska

fizjoterapeuta
 • przeczytaj opis tego specjalisty

  Ukończyłam Collegium Medicum UMK Bydgoszczy uzyskując tytuł licencjata fizjoterapii, a następnie Akademię Wychowania Fizycznego im. S. Śniadeckiego w Gdańsku z tytułem magistra fizjoterapii.

  Specjalizuję się w rehabilitacji neurologicznej osób dorosłych oraz rehabilitacji schorzeń wieku dziecięcego.

  Umiejętności:

  • Elementy terapii w koncepcji PNF u pacjentów neurologicznych
  • Elementy terapii manualnej i wisceralnej u dorosłych
  • Elementy terapii Vojty i Bobath
  • Zastosowanie kinesiotaping w sporcie jak i wspomaganiu zdrowego komfortowego życia

  Kursy i szkolenia:

  • NDT Bobath
  • PNF podstawowy
  • Kinesiotaping

Martyna Rydzewska

fizjoterapeuta
 • przeczytaj opis tego specjalisty

  Posiadam doświadczenie w prowadzaniu zajęć z zakresu kinezyterapii, diagnostyki różnicowej  oraz doboru odpowiedniej terapii dostosowanej indywidualnie do potrzeb i dysfunkcji pacjenta.

  Kursy i szkolenia:

  • Manipulacje Krótkodźwigniowe – Short Lever Spine Manipulation Techniques. Neutral Manipulation
  • „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego”- Moduł I i Moduł II- kurs intensywny- Rehalab Academy
  • „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej”- kurs intensywny- Rehalab Academy
  • Kinesiology Taping
  • Kurs Terapii Manualnej- Diagnostyka róznicowa i leczenie manualne w dysfuncjach narządu ruchu:
   • I Moduł- Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.
   • II Moduł- Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz.1.
   • III Moduł- Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu układu sercowo-naczyniowego i oddechowego
   • IV Moduł- Odcinek szyjny kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego.
   • V Moduł- Ramię, łokieć,przedramię i nadgarstek. Neurologia kliniczna cz.2.

Paweł Powęzka

Fizjoterapeuta
 • przeczytaj opis tego specjalisty

  Paweł Powęzka – fizjoterapeuta specjalizujący się w rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi indywidualne zajęcia kinezyterapeutyczne z pacjentami o zróżnicowanych rodzajach i stopniach deficytów neurologicznych takich jak:

  • porażenia mózgowe dziecięce
  • udar mózgu
  • stwardnienie rozsiane
  • zespół ataksja-teleangiektazja
  • zespół de Morsiera
  • zespół Downa
  • urazy czaszkowe
  • stany po usunięciu nowotworów mózgu
  • urazy rdzenia kręgowego
  • przepukliny oponowe i oponowo – rdzeniowe
  • i innych

  Kursy i szkolenia:

  • NDT – Bobath Concept. Badanie i terapia dorosłych z deficytami neurologicznymi.
  • Proprioreceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF)
   • PNF 1 i 2
   • PNF 3
   • PNF 4 w neurologii
  • Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
  • Terapia Neurotaktylna
  • Integracja Odruchów Dynamicznych I Posturalnych
  • Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych
  • Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych
  • Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i
  • Patologicznych-„Ocena neurorozwojowa dziecka do 6 m.ż.”
  • „Ocena neurorozwojowa dziecka do 12 m.ż.”-„Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”
  • I stopień teorii i terapii Integracji Sensorycznej-“Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne”

Karol Łoziński

fizjoterapeuta
 • przeczytaj opis tego specjalisty

  Karol Łoziński specjalizuje się w terapii indywidualnej pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Posiada doświadczenie w pracy z osobami m. in. po udarach krwotocznych i udarach niedokrwiennych. W swojej pracy wykorzystuje elementy metod neurologicznych takich jak NDT i PNF. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodnicze i trenerskie w dyscyplinie judo, które przekłada się na efekty pracy z ciałem, równowagą i motoryką u pacjentów neurologicznych i ortopedycznych.

  Kursy i szkolenia:

  • Terapia wisceralna
  • Akupresura
  • Suche igłowanie
  • Masażu bańką chińską

Łukasz Lipiński

FIZJOTERAPEUTA
 • przeczytaj opis tego specjalisty

  Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu, gdzie uzyskałem tytuł magistra fizjoterapii. Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe w zakresie metod neurorehabilitacyjnych.

  Zafascynowany fizjoterapią nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności poprzez kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

  Kursy i szkolenia:

  • Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF).

  Zdobyłem również doświadczenie odbywając liczne praktyki zawodowe, m.in. w SPZOZ Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, NZOZ Centrum Diagnostyczno – Rehabilitacyjnym Dzieci i Młodzieży w Szczecinku, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Szczecinku oraz SPZOZ Szpitalu im. T. Dunina w Kościanie.

  Fizjoterapia stała się moją pasją, a ciągły rozwój jako fizjoterapeuta sprawia mi ogromną przyjemność.

fizjoterapeuta Joanna Łapińska

Joanna Łapińska

Fizjoterapeuta
 • przeczytaj opis tego specjalisty

  Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o profilu neurologicznym. Doświadczenie zawodowe jako fizjoterapeuta zaczęłam zdobywać w trakcie studiów pracując w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu, a także prowadząc zajęcia ruchowe w żłobku.

  Oprócz obowiązkowego programu praktyk zawodowych odbyłam wolontariat w Pogotowiu Rodzinnym i Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji, zajmując się wczesnym wspomaganiem rozwoju niemowląt, pracą z dziećmi z deficytem neurologicznym oraz wadami postawy.

  We wrześniu 2018 r. uzyskałam tytuł certyfikowanego terapeuty metody McKenziego. Specjalizuję się w rehabilitacji neurologicznej dzieci i dorosłych.

  Kursy i szkolenia:

  • “Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi” według koncepcji Bobath.
  • „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego” moduł A, B, C, D.
  • „Masaż Tkanek Głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowego z anatomią palpacyjną”
  • „Ocena neurorozwojowa dziecka do 6 m.ż.” i „Ocena neurorozwojowa niemowlęcia  6-12 m.ż.”
  • „Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenie własne”

Henryk Osuch

lekarz rehabilitacji
 • przeczytaj opis tego specjalisty

  Lekarz rehabilitacji ogólnej Henryk Osuch specjalizuje się w akupunkturze klasycznej. Posiada pełne uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów oraz znajduje się w spisie Polskiego Towarzystwa Akupunktury.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób neurologicznych, ortopedycznych, chorób układu krążenia, żołądka i jelit, zaburzeń czynnościowych, dróg oddechowych i innych schorzeń przy wykorzystaniu metod niekonwencjonalnej medycyny, jaką jest akupunktura klasyczna.

Anna Barabas

logopeda
 • przeczytaj opis tego specjalisty

  Logopeda Anna Barabas to specjalistka, której praca w zawodzie trwa nieprzerwanie od ponad 24 lat. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz sprawdzonym metodom leczenia wad wymowy pomogła niezliczonej ilości dzieci zacząć mówić poprawnie.

  Obecnie przyjmuje w profesjonalnie wyposażonym gabinecie logopedycznym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej NORMAN na ulicy Pomorskiej 28 w Koszalinie.

Kamila Jastrzębska

Neuroterapeuta
 • przeczytaj opis tego specjalisty

  Kamila Jastrzębska z wykształcenia jest diagnostą, oligofrenopedagogiem, terapeutą pedagogicznym oraz neuroterapeutą EEG biofeedback. Jest również pracownikiem z najdłuższym stażem w naszej firmie.

  W swojej kilkunastoletniej praktyce w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami wykazuje się ogromną cierpliwością i zaangażowaniem.