W skład zespołu terapeutycznego pracującego z naszymi pacjentami wchodzą specjaliści rehabilitacji ruchowej oraz rehabilitacji logopedyczno-pedagogicznej. Pacjenci pracują z terapeutami o bardzo szerokim przekroju specjalizacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić na jaki rodzaj terapii pacjent reaguje najlepiej. Następnie modyfikować plan terapeutyczny w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty terapeutyczne.

Nasi pacjenci są w dobrych rękach, o czym świadczą opinie pacjentów oraz kwalifikacje poszczególnych osób. Warto się z nimi zapoznać rozwijajać opis pod każdym zdjęciem.

Kamila Jastrzębska

Logopeda, neuroterapeuta
 • rozwiń opis

  Kamila Jastrzębska z wykształcenia jest logopedą, oligofrenopedagogiem, diagnostą, terapeutą pedagogicznym oraz neuroterapeutą EEG biofeedback. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, o czym świadczą ukończone kierunki studiów oraz specjalistyczne kursy:

  Wykształcenie:

  • Filologia polska – Wydział Humanistyczny – Uniwersytet szczeciński
  • Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika – Wydział Pedagogiki i Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna – Wydział Pedagogiki i Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Studia podyplomowe: Logopedia (3semestralne) – Wydział Pedagogiki i Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Studia podyplomowe: Uzupełniające studia terapii logopedycznej – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie

  Kursy i szkolenia:

  • Dysfagia. Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych – wykładowca dr Mira Rządzka
  • Elektrostymulacja w logopedii – wykładowca Ewa Wojewoda
  • Terapia neurobiologiczna – dla początkujących- wykładowca prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska – Rożek
  • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie – wykładowca prof. dr hab. Jolanta Panasiuk
  • Terapia manualna w logopedii – wykładowca Ewa Wojewoda
  • Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu RehaCom – wykładowca mgr Agnieszka Olszewska
  • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii. Kinesiotaping medyczny – wykładowca Ewa Wojewoda
  • Letnia Szkoła Afazji (moduł I, II, III) – wykładowca mgr Marlena Puchowska
  • Neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej – wykładowca dr Marta Zawichrowska
  • Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne (poziom I) wykładowca Dariusz Okrzesik

  Szkolenia certyfikowane z zakresu neuroterapii :

  • EEG – Biofeedback I stopnia – wykładowcy mgr Kamila Froń, mgr Dariusz Tuchowski
  • EEG – Biofeedback II stopnia – wykładowcy mgr Kamila Froń
  • RSA Biofeedback w diagnostyce i terapii – wykładowcy: dr n. med.Marcin Kopka,mgr Kamila Froń

Paweł Powęzka

Fizjoterapeuta
 • rozwiń opis

  Paweł Powęzka – fizjoterapeuta specjalizujący się w rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi indywidualne zajęcia kinezyterapeutyczne z pacjentami o zróżnicowanych rodzajach i stopniach deficytów neurologicznych takich jak:

  • porażenia mózgowe dziecięce
  • udar mózgu
  • stwardnienie rozsiane
  • zespół ataksja-teleangiektazja
  • zespół de Morsiera
  • zespół Downa
  • urazy czaszkowe
  • stany po usunięciu nowotworów mózgu
  • urazy rdzenia kręgowego
  • przepukliny oponowe i oponowo – rdzeniowe
  • i innych

  Kursy i szkolenia:

  • NDT – Bobath Concept. Badanie i terapia dorosłych z deficytami neurologicznymi.
  • Proprioreceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF)
   • PNF 1 i 2
   • PNF 3
   • PNF 4 w neurologii
  • Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
  • Terapia Neurotaktylna
  • Integracja Odruchów Dynamicznych I Posturalnych
  • Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych
  • Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych
  • Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i
  • Patologicznych-„Ocena neurorozwojowa dziecka do 6 m.ż.”
  • „Ocena neurorozwojowa dziecka do 12 m.ż.”-„Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”
  • I stopień teorii i terapii Integracji Sensorycznej-“Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne”

Martyna Rydzewska

fizjoterapeuta
 • rozwiń opis

  Posiadam doświadczenie w prowadzaniu zajęć z zakresu kinezyterapii, diagnostyki różnicowej  oraz doboru odpowiedniej terapii dostosowanej indywidualnie do potrzeb i dysfunkcji pacjenta.

  Kursy i szkolenia:

  • Manipulacje Krótkodźwigniowe – Short Lever Spine Manipulation Techniques. Neutral Manipulation
  • „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego”- Moduł I i Moduł II- kurs intensywny- Rehalab Academy
  • „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej”- kurs intensywny- Rehalab Academy
  • Kinesiology Taping
  • Kurs Terapii Manualnej- Diagnostyka róznicowa i leczenie manualne w dysfuncjach narządu ruchu:
   • I Moduł- Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.
   • II Moduł- Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz.1.
   • III Moduł- Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu układu sercowo-naczyniowego i oddechowego
   • IV Moduł- Odcinek szyjny kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego.
   • V Moduł- Ramię, łokieć,przedramię i nadgarstek. Neurologia kliniczna cz.2.

Karol Łoziński

fizjoterapeuta
 • rozwiń opis

  Karol Łoziński specjalizuje się w terapii indywidualnej pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Posiada doświadczenie w pracy z osobami m. in. po udarach krwotocznych i udarach niedokrwiennych. W swojej pracy wykorzystuje elementy metod neurologicznych takich jak NDT i PNF. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodnicze i trenerskie w dyscyplinie judo, które przekłada się na efekty pracy z ciałem, równowagą i motoryką u pacjentów neurologicznych i ortopedycznych.

  Już jako student fizjoterapii pracował z pacjentami neurologicznymi w formie asysty fizjoterapeutycznej oraz wspierając rodziny pacjentów w opiece.

  Kursy i szkolenia:

  • Terapia wisceralna
  • Akupresura
  • Suche igłowanie
  • Masażu bańką chińską

Łukasz Lipiński

FIZJOTERAPEUTA
 • rozwiń opis

  Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu, gdzie uzyskałem tytuł magistra fizjoterapii. Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe w zakresie metod neurorehabilitacyjnych.

  Zafascynowany fizjoterapią nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności poprzez kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

  Kursy i szkolenia:

  • Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF).

  Zdobyłem również doświadczenie odbywając liczne praktyki zawodowe, m.in. w SPZOZ Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, NZOZ Centrum Diagnostyczno – Rehabilitacyjnym Dzieci i Młodzieży w Szczecinku, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Szczecinku oraz SPZOZ Szpitalu im. T. Dunina w Kościanie.

  Fizjoterapia stała się moją pasją, a ciągły rozwój jako fizjoterapeuta sprawia mi ogromną przyjemność.

fizjoterapeuta Joanna Łapińska

Joanna Łapińska

Fizjoterapeuta
 • rozwiń opis

  Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o profilu neurologicznym. We wrześniu 2018 r. uzyskałam tytuł certyfikowanego terapeuty metody McKenziego. Zajmuję się rehabilitacją neurologiczną dzieci i dorosłych.

  Kursy i szkolenia:

  • “Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi” według koncepcji Bobath.
  • „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego” moduł A, B, C, D.
  • „Masaż Tkanek Głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowego z anatomią palpacyjną”
  • „Ocena neurorozwojowa dziecka do 6 m.ż.” i „Ocena neurorozwojowa niemowlęcia  6-12 m.ż.”
  • „Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenie własne”

Karolina Łozińska

fizjoterapeuta
 • rozwiń opis

  Ukończyłam Collegium Medicum UMK Bydgoszczy uzyskując tytuł licencjata fizjoterapii, a następnie Akademię Wychowania Fizycznego im. S. Śniadeckiego w Gdańsku z tytułem magistra fizjoterapii.

  Specjalizuję się w rehabilitacji neurologicznej osób dorosłych oraz rehabilitacji schorzeń wieku dziecięcego.

  Umiejętności:

  • Elementy terapii w koncepcji PNF u pacjentów neurologicznych
  • Elementy terapii manualnej i wisceralnej u dorosłych
  • Elementy terapii Vojty i Bobath
  • Zastosowanie kinesiotaping w sporcie jak i wspomaganiu zdrowego komfortowego życia

  Kursy i szkolenia:

  • NDT Bobath
  • PNF podstawowy
  • Kinesiotaping

Aleksandra Stańczak

fizjoterapeuta
 • rozwiń opis

  Jestem absolwentką studiów magisterskich z fizjoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Posiadam doświadczenie w indywidualnej pracy z pacjentem. Przywiązuję dużą uwagę do poprawy jakości życia osób z którymi współpracuję. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie.

  Cały czas doskonale swoją wiedzę. Ukończyłam kursy z zakresu terapii manualnej, praktyczny kurs terapii manualnej “Ból promieniujący do kończyny dolnej” oraz praktyczny kurs terapii manualnej “Terapia bólu kręgosłupa lędźwiowego”,

Henryk Osuch

lekarz rehabilitacji
 • rozwiń opis

  Lekarz rehabilitacji ogólnej Henryk Osuch specjalizuje się w akupunkturze klasycznej. Posiada pełne uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów oraz znajduje się w spisie Polskiego Towarzystwa Akupunktury.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób neurologicznych, ortopedycznych, chorób układu krążenia, żołądka i jelit, zaburzeń czynnościowych, dróg oddechowych i innych schorzeń przy wykorzystaniu metod niekonwencjonalnej medycyny, jaką jest akupunktura klasyczna.