SKUTECZNA REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU

Lepszy komfort życia i większa samodzielność dla bliskiej Tobie osoby.

Rehabilitacja po udarze mózgu w Centrum Norman, to programy terapeutyczne maksymalnie nastawione na usprawnienie pacjenta. Od 25 lat organizujemy turnusy usprawniające z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem.

Doświadczenia naszego wykwalifikowanego personelu są dowodem na to, że wczesna i specjalistyczna rehabilitacja po udarze mózgu, to szansa na lepszy komfort życia poprzez częściowe lub całkowite zniwelowanie jego skutków.

Wielokrotnie potwierdzona skuteczność w rehabilitacji osób po udarze mózgu w naszym ośrodku, to dowód na duże szanse w powrocie do zdrowia i nadzieja dla osób dotkniętych udarem na odzyskanie sprawności.

Domowa atmosfera, którą tworzymy, pozwala czuć się swobodnie i komfortowo, dzięki czemu nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny z częścią mieszkalną daje poczucie bezpieczeństwa oraz namiastki rodzinnego domu. Unikamy szpitalnego charakteru, dzięki czemu pacjenci czują się swobodniej, a rehabilitacja przebiega sprawniej.

Naszą domeną jest maksymalna indywidualizacja terapii. W połączeniu z oryginalnym urządzeniem pionizującym PAJĄK, pozwala nam na maksymalne wykorzystanie potencjału każdego pacjenta.

Wiemy jak ważne jest wsparcie po udarze mózgu, dlatego bliskie osoby mogą przyglądać się rehabilitacji, zadawać pytania terapeutom i uczyć postępowania z pacjentem.

OPINIE O NASZYCH TURNUSACH

Tata po wyjściu ze szpitala przyjechał do Centrum Norman na wózku, a po 2 dniach wspólnej pracy jest na własnych nogach! Szczególne podziękowania dla Pana Normana za za niesamowite wsparcie i życzliwość od pierwszego spotkania.Katarzyna Urban, córka Pana Krzysztofa po Udarze Mózgu

[…]Centrum Rehabilitacyjne Norman wspaniała robota! Ogromnie dziękujemy za powrót naszej mamy do normalnego życia po udarze mózgu.”Ryszard Biliński, Syn Pani Stanisławy po Udarze Mózgu

Wielkie podziękowania za profesjonalizm, serdeczność, ciepło i wielka pomoc….dziękujemy za inny, lepszy komfort życia… :)) Do szybkiego zobaczenia!! Agata Bylina, córka Pani Mirosławy z chorobą nowotworową

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Od 2 do 4 wykwalifikowanych terapeutów na 1 pacjenta.
   Współpraca doświadczonego zespołu specjalistów pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w rehabilitacji po udarze mózgu.
  • Pracujemy z pacjentem „face to face”.
   Na sali rehabilitacji znajduje się terapeuta, pacjent i osoba bliska. Gwarantujemy wyłącznie indywidualne zajęcia.
  • Rehabilitujemy na urządzeniu PAJĄK.
   Włączenie do rehabilitacji metodologii „SPIDER THERAPY”, pozwala poczuć się pacjentowi pewniej i przyspieszyć leczenie.
  • Tworzymy indywidualne plany terapeutyczne.
   Każdy pacjent ma inne potrzeby, dlatego przygotowując program terapeutyczny podchodzimy bardzo indywidualnie.
  • Aż 3,5 godzinny dziennie indywidualnych zajęć.
   Ponad 200 minut kinezyterapii oraz terapii PAJĄK dziennie, to gwarancja największej ilości profesjonalnych zajęć rehabilitacyjnych.
  • Możliwość skorzystania z terapiii psychologicznej psychologa specjalizującego się w rehabilitacji osób po udarze mózgu.
  • Rehabilitacja w przytulnym otoczeniu.
   Brak szpitalnego charakteru w naszym ośrodku doceniany jest przez pacjentów z całego świata, dzięki czemu czują się komfortowo, a rehabilitacja przebiega dużo sprawniej.

REHABILITACJA PO UDARZE

HISTORIA PACJENTA

ZOBACZ WSZYSTKIE FILMY Z EFEKTAMI

NASZE TURNUSY

USŁUGĄ ROKU 2014!

Rehabilitacja po udarze

Rehabilitacja po udarze mózgu oraz pozostałe turnusy rehabilitacyjne w naszym ośrodku zostały USŁUGĄ ROKU 2014 w prestiżowym konkursie Marszałka województwa zachodniopomorskiego.

URZĄDZENIE PAJĄK

Krwotoczny udar mózgu oraz niedokrwienny udar mózgu oraz choroby towarzyszące takie jak niedowład połowiczny dysleksja, dysgrafia, zaburzenia pamięci, koordynacji i równowagi, wymagają troskliwej, konsekwentnej i profesjonalnej rehabilitacji. Nieumiejętne postępowanie (np. ćwiczenie tylko strony niedokładnej) może spowodować rozliczne powikłania z wywołaniem napadów padaczkowych włącznie.

Poza tym trzeba pamiętać, że problem udarów dotyczy najczęściej ludzi obciążonych różnymi innymi chorobami takimi jak miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążeniowo–oddechowa, nadciśnienie tętnicze i wieloma innymi, które wymagają leczenia farmakologicznego i w sposób oczywisty rzutują na sposób prowadzenia postępowania rehabilitacyjnego.

Dzięki „Pająkowi” rehabilitacja po udarze mózgu z tak obciążonymi pacjentami jest po prostu bezpieczniejsza, gdyż nie istnieje konieczność dużego zaangażowania pacjenta w sensie wysiłku fizycznego. Możemy dawkować obciążenia w taki sposób, aby powikłania ogólne (wzrost ciśnienia tętniczego, nasilenie objawów niewydolności krążeniowo – oddechowej) nie miały miejsca.

Czucie głębokie i „rozumienie” strony niedokładnej najlepiej poprawić stosując zapięcia asymetryczne, których celem jest „upodobnienie” strony chorej do zdrowej.

Rehabilitacja po udarze urządzeniem pająk

URZĄDZENIE PAJĄK

PLAN I ZAKRES ĆWICZEŃ

Rehabilitacja po udarze w Centrum Norman prowadzona jest w sposób indywidualny dla każdego z pacjentów. Pacjent jest obserwowany pod kątem maksymalnego zindywidualizowania terapii zarówno przez terapeutów, jak i lekarza ortopedę. Wówczas ustalany jest dokładny plan i zakres ćwiczeń.

Jednocześnie w ośrodku przebywa najwięcej kilku pacjentów, dzięki czemu możemy poświęcić maksymalną uwagę każdej rehabilitowanej sobie. Stawiamy na jakość i skuteczność terapii, nie na ilość pacjentów.

Terapeuci pracujący w Centrum Rehabilitacyjnym NORMAN posiadają gruntowne przygotowanie w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem neurorozwojowych aspektów usprawniania NDT- Bobath, oraz techniki PNF, które to głównie wykorzystywane są w trakcie zajęć rehabilitacyjnych.

Posiadamy również specjalistę oligofrenologopedii, certyfikowanego kinezjologa I, II i III stopnia, który prowadzi zajęcia z osobami zakwalifikowanymi przez lekarza do tej terapii. Są to osoby głównie z afazją, które otrzymują specjalistyczną pomoc w zakresie przywrócenia czynności mowy.

Dajemy nową drogę – nowy sposób na niezależność naszym bliskim.

SPECJALISTYCZNA REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU – TURNUS REHABILITACYJNY

Rehabilitacja po udarze
turnus 2 tygodnie

 • 22x zajęcia na PAJĄKU
 • 22x zajęcia kinezyterapii
 • Łącznie aż 38 godzin terapii
 • Tylko indywidualne zajęcia
 • Indywidulany program terapeutyczny
 • Zajęcia z logopedą
 • Komfortowe zakwaterowanie ( 2 osoby )
 • Pełne wyżywienie dla pacjenta
 • Pełne wyżywienie dla opiekuna
 • Gwarancję terapii na światowym poziomie

Wartość 6400 zł

ZAREZERWUJ TURNUS 2 TYGODNIE

Rehabilitacja po udarze
turnus 4 tygodnie

 • 44x zajęcia na PAJĄKU
 • 44x zajęcia kinezyterapii
 • Łącznie aż 76 godzin terapii
 • Tylko indywidualne zajęcia
 • Indywidualny program terapeutyczny
 • Zajęcia z logopedą
 • Komfortowe zakwaterowanie ( 2 osoby )
 • Pełne wyżywienie dla pacjenta
 • Pełne wyżywienie dla opiekuna
 • Gwarancję terapii na światowym poziomie

Wartość 12700 zł

ZAREZERWUJ TURNUS 4 TYGODNIE

Rehabilitacja po udarze
turnus 6 tygodni

 • 66x zajęcia na PAJĄKU
 • 66x zajęcia kinezyterapii
 • Łącznie aż 114 godzin terapii
 • Tylko indywidualne zajęcia
 • Indywidulany program terapeutyczny
 • Zajęcia z logopedą
 • Komfortowe zakwaterowanie ( 2 osoby )
 • Pełne wyżywienie dla pacjenta
 • Pełne wyżywienie dla opiekuna
 • Gwarancję terapii na światowym poziomie

Wartość 18900 zł

ZAREZERWUJ TURNUS 6 TYGODNI

MASZ PYTANIE? NAPISZ LUB ZADZWOŃ

Norman Łoziński

DYREKTOR OŚRODKA
+48 603 201 757

Sebastian Lewe

DORADCA PACJENTA
+48 790 490 527