Indywidualne programy terapeutyczne dla niemowląt oraz dzieci starszych.

rehabilitacja dzieci

rehabilitacja neurologiczna

rehabilitacja neurologiczna dzieci

Rehabilitacja dzieci starszych

Kierowana jest do dzieci zmagającymi się od najmłodszych lat z deficytami neurologicznymi, genetycznymi oraz metabolicznymi. Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, zespołem Kleefstra, zespołem Retta, przepuklinami oponowo- rdzeniowymi, urazami rdzenia kręgowego.

Ponieważ wychodzimy z założenia, że kontakt terapeuty z pacjentem jest podstawą powodzenia terapii, zajęcia w dużej mierze oparte są na pracy manualnej i ćwiczeniach indywidualnych, przyjmujących formę zabaw (dopasowanych do wieku oraz stanu funkcjonalnego pacjenta)

W czasie turnusu rehabilitacyjnego staramy się włączać opiekunów w proces terapeutyczny i dawać wskazówki, z jakich form zaopatrzenia ortopedycznego mogliby skorzystać.

W trybie ambulatoryjnym realizowane są zajęcia dzieci w wieku szkolnym, u których występują nieprawidłowości w postawie ciała. Podczas konsultacji omawiany jest pojawiający się problem i propozycja dalszego postępowania.

Rehabilitacja niemowląt

Rehabilitacja niemowląt polega na wczesnym wpieraniu rozwoju naszych najmłodszych pacjentów. Prowadzona jest z zastosowaniem elementów metod neurorozwojowych.

Nasi najmłodsi pacjenci początkowo poddawani są obserwacji spontanicznych wzorców ruchowych. Jeśli pojawia się potrzeba wdrożenia pewnych form wsparcia, rozpoczynamy spotkania w trybie ambulatoryjnym lub w formie turnusu rehabilitacyjnego.

W przypadku ambulatorium, po umówieniu konsultacji, terapeuta doradzi w jaki sposób przygotować się do wizyty.

Na konsultacje zgłaszają się najczęściej rodzice zaniepokojeni rozwojem dziecka, u którego stwierdzono wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe. Zgłaszają się także rodzice, którzy chcieliby zasięgnąć porad w jaki sposób stymulować prawidłowy rozwój malucha.

SEBASTIAN LEWE
koordynator turnusów
+48 530 490 600

NORMAN ŁOZIŃSKI
dyrektor ośrodka
+48 603 201 757