Ośrodek NORMAN spełnia wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz rekomendacje Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej w zakresie prowadzenia rehabilitacji leczniczej w czasie pandemii.