neuropsychologUkończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (2014 rok). W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe Psychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Aktualnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych Diagnoza i terapia neuropsychologiczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zajmuje się diagnozą i rehabilitacją funkcji poznawczych oraz wparciem psychologicznym pacjentów i ich rodzin. Terapia funkcji poznawczych ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków osłabienia pamięci, uwagi, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz myślenia, a także wyuczenie nowych efektywnych metod rozwiązywania istniejących problemów.

Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych oraz chorymi na stwardnienie rozsiane.

Kursy i szkolenia:

• Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień)
• Szkolenie „Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych”
• Kurs Podstawowy EEG Biofeedback

Psycholog Aleksanda Mielnik współpracuje z naszym ośrodkiem. W celu umówienia się na konsultację lub diagnozę + terapię neuropsychologiczną prosimy o informację z wyprzedzeniem minimum 1 miesiąc.

Publikacje specjalisty

Psychologiczne skutki udaru – depresja po udarze mózgu i nie tylko. Skutki udaru dotykają różnych sfer funkcjonowania człowieka – motorycznej, poznawczej, ale też emocjonalnej i społecznej. Zaburzenia emocjonalne po udarze z jednej strony mogą wynikać z uszkodzenia niektórych struktur mózgu odpowiedzialnych za kontrolę powstawania i wyrażania emocji. Z drugiej strony mogą być reakcją na nagłą…

Mówiąc o skutkach udaru mózgu najczęściej mamy na myśli ograniczenia motoryczne (niedowłady) oraz zaburzenia mowy (afazje). W przypadku wymienionych zaburzeń istnieje w Polsce stosunkowo szeroki dostęp do różnych form rehabilitacji. Osoba po udarze kierowana jest do logopedy, w celu poprawy funkcji komunikacyjnych, wiele jest też możliwości poprawy funkcji ruchowych (turnusy rehabilitacyjne lub indywidualna praca z…

2018 © Copyright | PROJEKT AGENCJA INFILO

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli się z tym nie zgadzasz opuśc ją.