Paweł Powęzka – fizjoterapeuta specjalizujący się w rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi indywidualne zajęcia kinezyterapeutyczne z pacjentami o zróżnicowanych rodzajach i stopniach deficytów neurologicznych takich jak:

 • porażenia mózgowe dziecięce
 • zespół ataksja-teleangiektazja
 • zespoły de Morsiera
 • urazy czaszkowe
 • udary mózgu
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • stany po usunięciu nowotworów mózgu
 • urazy rdzenia kręgowego
 • i innych

Największe sukcesy osiąga w terapii po udarze mózgu. Pawła bez wahania można zaliczyć do jednych z najbardziej kompetentnych terapeutów w pracy nad deficytami po udarze mózgu. Świadczą o tym nie tylko opinie pacjentów, ale także realne efekty rehabilitacji.

Kursy i szkolenia:

 • NTD – Bobath Concept. Badanie i terapia dorosłych z deficytami neurologicznymi. Instruktor: Anna Kiss Feherne IBITA BC Instructor
 • Proprioreceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF)
  PNF 1 i 2 – instruktor: mgr Ewa Górna IPNFA Instruktor,
  PNF 2 – instruktor: Zdenka Sefman IPNFA Advanced Instructor,
  PNF 4 – neurologia – instruktor: Bömer Benedikt IPNFA rec. Advanced Instructor; IBITA rec. BC Instructor
 • „Terapia Taktylna” według metody dr Swietłany Masgutowej. Instruktor: Małgorzata Koczyk
 • „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I i II” według metody dr Swietłany Masgutowej. Instruktor: Małgorzata Koczyk
 • „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”
  I stopień teorii i terapii Integracji Sensorycznej
  Instruktor: mgr Małgorzata Karga instruktor metody Integracji Sensorycznej
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne. Instruktor: Dr. n. med. Stanisław Faliszewski

Cennik usług fizjoterapeuty

 FIZJOTERAPIA:

Kinezyterapia ( 45 minut ) 70 zł

 REHABILITACJA PAJĄK:

Terapia urządzeniem PAJĄK ( 60 minut ) 125 zł

Wystaw opinię

Wybierz specjalistę

Twoje imię i nazwisko

Twój adres email

Opinia o specjaliści