Paweł Powęzka – fizjoterapeuta specjalizujący się w rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi indywidualne zajęcia kinezyterapeutyczne z pacjentami o zróżnicowanych rodzajach i stopniach deficytów neurologicznych takich jak:

 • porażenia mózgowe dziecięce
 • zespół ataksja-teleangiektazja
 • zespoły de Morsiera
 • urazy czaszkowe
 • udary mózgu
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • stany po usunięciu nowotworów mózgu
 • urazy rdzenia kręgowego
 • i innych

Największe sukcesy osiąga w terapii po udarze mózgu. Pawła bez wahania można zaliczyć do jednych z najbardziej kompetentnych terapeutów w pracy nad deficytami po udarze mózgu. Świadczą o tym nie tylko opinie pacjentów, ale także realne efekty rehabilitacji.

Kursy i szkolenia:

 • NTD – Bobath Concept. Badanie i terapia dorosłych z deficytami neurologicznymi. Instruktor: Anna Kiss Feherne IBITA BC Instructor
 • Proprioreceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF)
  PNF 1 i 2 – instruktor: mgr Ewa Górna IPNFA Instruktor,
  PNF 2 – instruktor: Zdenka Sefman IPNFA Advanced Instructor,
  PNF 4 – neurologia – instruktor: Bömer Benedikt IPNFA rec. Advanced Instructor; IBITA rec. BC Instructor
 • „Terapia Taktylna” według metody dr Swietłany Masgutowej. Instruktor: Małgorzata Koczyk
 • „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I i II” według metody dr Swietłany Masgutowej. Instruktor: Małgorzata Koczyk
 • „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”
  I stopień teorii i terapii Integracji Sensorycznej
  Instruktor: mgr Małgorzata Karga instruktor metody Integracji Sensorycznej
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne. Instruktor: Dr. n. med. Stanisław Faliszewski

Publikacje tego fizjoterapeuty

PORADNIK OPIEKUNA - Zapobieganie odleżynom - Część 2

Niezwykle ważnym aspektem postępowania terapeutyczno – pielęgnacyjnego po udarze, jest zapobieganie odleżynom oraz wygórowanym, niepożądanym odruchom poprzez odpowiednie pozycje ułożeniowe pacjenta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pacjentów leżących i nieprzytomnych przed dłuższy okres czasu. Warto zapoznać się z pozycjami ułożeniowymi oraz ich zastosowaniem. Pozycje ułożeniowe stosuje się, aby ograniczyć miejscową martwicę tkanek, spowodowaną ograniczeniem…

PORADNIK OPIEKUNA - faza ostra - Część 1

Udar mózgu bywa nagłą i wielką tragedią, której konsekwencje potrafią całkowicie odmienić życie nie tylko bezpośrednio poszkodowanego, ale także całej jego najbliższej rodziny. Poważny udar, charakteryzujący się wieloma rozległymi deficytami, może wprowadzić bliskich pacjenta w olbrzymią dezorientację co do sposobu opieki nad osobą nim dotkniętą. Dostępne informacje są często sprzeczne i trudno dostępne. Zdarza się…

2018 © Copyright | PROJEKT AGENCJA INFILO

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli się z tym nie zgadzasz opuśc ją.