Kamila Jastrzębska z wykształcenia jest diagnostą, oligofrenopedagogiem, terapeutą pedagogicznym oraz neuroterapeutą EEG biofeedback. Jest również pracownikiem z najdłuższym stażem w naszej firmie.

W swojej kilkunastoletniej praktyce w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami wykazuje się ogromną cierpliwością i zaangażowaniem