mgr fizjoterapii Łukasz Lipiński

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu, gdzie uzyskałem tytuł magistra fizjoterapii. Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe w zakresie metod neurorehabilitacyjnych.

Zafascynowany fizjoterapią nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności poprzez kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Posiadam ukończony kurs metody Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF).

Zdobyłem również doświadczenie odbywając liczne praktyki zawodowe, m.in. w SPZOZ Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, NZOZ Centrum Diagnostyczno – Rehabilitacyjnym Dzieci i Młodzieży w Szczecinku, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Szczecinku oraz SPZOZ Szpitalu im. T. Dunina w Kościanie.

Fizjoterapia stała się moją pasją, a ciągły rozwój jako fizjoterapeuta sprawia mi ogromną przyjemność.